Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. gegužės 27 d.

Nacionalinė biblioteka ir Gardino apskrities mokslinė biblioteka siekia bendrų tikslų

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Gardino apskrities mokslinė biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Bibliotekos siekia inicijuoti bendrus tyrimus, leidybos, kultūrinius bei kitus projektus, kuriais būtų prisidedama prie informacinės ir kultūrinės aplinkos plėtros abiejose šalyse. Kartu numatoma kurti ir koordinuoti bendras rankraščių, spausdintų kultūros paminklų išsaugojimo, retrospektyvinės bibliografijos rengimo, Baltarusijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų skaitmeninimo programas.

Abiejų šalių bibliotekos plėtos kultūrinę ir kalbinę įvairovę, bibliotekų paslaugas piliečiams užsienyje, stiprins ryšius su išeiviais.

Nacionalinės bibliotekos ir Gardino apskrities mokslinės bibliotekos inicijuotos bendros konferencijos, simpoziumai, seminarai, knygų ir meno parodos skatins dalytis patirtimi mokslo, švietimo, kultūros bei kitose srityse ir taikyti ją abiejose šalyse.