Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. gegužės 31 d.

Seminaras apie nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą

Gegužės 26 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo seminarą „Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai: teisinis ir praktinis požiūris“, kuris skirtas išnagrinėti nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimo sąlygas ir aktualius autorių teisių apsaugos klausimus.

2014 m. gruodžio 16 d., po Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo ir papildymo, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka paskirta atsakinga nacionaline įstaiga už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių paieškos rezultatų surinkimą ir registraciją bendroje viešai prieinamoje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (angl. EUIPO) duomenų bazėje.

Nenustatytų teisių turėtojų kūriniai yra tokie autorių teisėmis apsaugoti kūriniai, kurių teisių turėtojų nustatyti ar surasti neįmanoma. Atminties institucijos, skaitmenindamos savo fonduose saugomą kultūros paveldą, susiduria su teisiniais intelektinės nuosavybės klausimais. Seminare dalyvavo nacionalinių, regioninių ir sektorinių skaitmeninimo kompetencijos centrų specialistai bei atstovai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio ir Alytaus atminties institucijų.

Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė pakvietė seminaro dalyvius susipažinti su plačiu nenustatytų teisių turėtojų kūrinių teisinio reguliavimo ir naudojimo spektru, kelti įvairius klausimus ir atrasti naujų galimybių pažinti šią veiklos sritį. Jiems buvo pristatyta Europos Sąjungos Nenustatytų teisių turėtojų duomenų bazėir Nacionalinės bibliotekos patirtis administruojant ją nacionaliniu lygmeniu. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių teisinius aspektus pristatė Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto profesorius, advokatų kontoros „Tark Grunte Sutkiene“ advokatas dr. Ramūnas Birštonas. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė skaitė pranešimą apie nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą Lietuvoje, iliustruodama jį konkrečiais pavyzdžiais.Kiti du pranešimai buvo skirti autorių teisių apsaugos įgyvendinimo aspektams. Asociacijos LATGA Menų skyriaus Vizualiųjų menų poskyrio vadovė Gabrielė Naprušienė vaizdžiai papasakojo apie vykdomą kruopščią kūrinių teisių turėtojų paiešką ir galimus autorių teisių apsaugos įstatymų pažeidimus. Autorių teisių apsaugos reformos kryptis Europos Sąjungoje išaiškino Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentė dr. Marija Stonkienė.

Seminaras sukvietė per pusę šimto dalyvių ir buvo pirmasis iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento organizuojamų renginių, skirtų aktualiems nenustatytų teisių turėtojų kūrinių klausimams. 2016 m. planuojami mokymai penkių regionų atminties institucijų specialistams, kuriuose jie susipažins su kruopščia teisių turėtojų paieška ir Europos Sąjungos Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų baze.

Daugiau informacijos ›


Parengė Informacijos mokslų departamentas