Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. birželio 2 d.

Europos nacionalinių bibliotekų vadovų konferencija Vienoje

Gegužės 30–31 dienomis Vienoje, Austrijoje, įvyko 30-oji kasmetinė Europos nacionalinių bibliotekų vadovų konferencija (angl. The Conference of European National Librarians – CENL), kurioje Lietuvos nacionalinei bibliotekai atstovavo generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. CENL tikslas – sustiprinti nacionalinių bibliotekų vaidmenį Europoje, ypač atsižvelgiant į jų atsakomybę siekiant išlaikyti nacionalinį kultūros paveldą ir užtikrinti žinių prieinamumą visuomenei.

Konferencijoje pristatytos Europos nacionalinių bibliotekų metinės veiklos, CENL audito ir finansinės ataskaitos, taip pat surengtas balsavimas dėl tolimesnės organizacijos veiklos. Renginyje buvo aptarti ir organizacijos prioritetai: bibliotekų matomumas ir poveikis, jų įtaka visuomenei, saugomų kolekcijų priežiūra ir valdymas, žmogiškasis kapitalas, mokymosi galimybės bei Europos nacionalinių bibliotekų tvarumas ir finansavimo galimybės. Ypač daug dėmesio skirta bibliotekų vaidmeniui besikeičiančioje visuomenėje, spausdintos knygos reikšmei ir jos alternatyvoms, naujoms paslaugoms ir jų poreikio įvertinimui.

Daugiau informacijos apie CENL rasite www.cenl.org.