Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. birželio 2 d.

Pratęsiamas Nacionalinės bibliotekos projektas „Pokalbiai apie emigraciją“

Gavusi dalinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka tęs 2015 m. organizuotą edukacinių renginių ciklą „Pokalbiai apie emigraciją“. 2016–2017 mokslo metais projektas bus vykdomas Utenos apskrities gimnazijose. Jis apims interaktyvias paskaitas, kultūrinius-edukacinius renginius moksleiviams ir viešus gimnazistų debatus. Džiugu, kad projekto partneriais vykdant numatytas veiklas sutiko tapti penkios Utenos apskrities gimnazijos ir viešosios bibliotekos, Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, nevyriausybinė organizacija „Globalios Lietuvos lyderiai“, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas. Informacinis rėmėjas − LRT „Lituanicos“ kanalas.

2015 m. projektas įgyvendintas Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje. Įvertinus temos aktualumą, nuspręsta projektą pratęsti, išplečiant jo veiklas ir geografines ribas. Pirmojo projekto metu paaiškėjo, jog moksleiviams stinga žinių apie (e)migracijos Lietuvoje istorinius procesus, o tai trukdo jiems suvokti šiandienius emigracijos iššūkius. Moksleiviai remiasi aplinkos suformuota nuomone, neturi pakankamai informacijos, kad argumentuotai pagrįstų savo poziciją, ir tai gali turėti lemiamos įtakos ateityje apsisprendžiant dėl emigracijos. Pirmasis projektas parodė, kad gimnazistai efektyviausiai įsigilina į informaciją atlikdami interaktyvias kūrybines užduotis bei dirbdami savarankiškai, todėl šiame projekte daug dėmesio bus skiriama moksleivių individualioms ir grupinėms-projektinėms kūrybiškumo reikalaujančioms užduotims.

Projekto naujienas galima rasti socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje: www.facebook.com/pokalbiaiemigracija