Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2024 m. liepos 11 d.

Politikos ir diplomatijos užkulisiai Vytauto Plečkaičio „Nebaigtame signataro dienoraštyje, 1992–2001“

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido Vytauto Plečkaičio knygą „Nebaigtas signataro dienoraštis, 1992–2001. Politikos ir diplomatijos užkulisiuose“.

Knygos autorius Vytautas Plečkaitis – istorikas, diplomatas, politikas, 1988–1990 m. Sąjūdžio Seimo narys, Nepriklausomybės Akto signataras.

Prieš keletą metų autoriaus išleistas pirmas dienoraštis „Mums reikėjo laisvės“ apėmė 1988–1991 metus. Ši nauja knyga – tai tarsi pirmosios tęsinys, skaitytojas joje ras faktų, įžvalgų, pamąstymų apie pirmuosius Lietuvos nepriklausomybės metus, politikos spalvas ir atspalvius, diplomatijos užkulisius.

Knygos epigrafu autorius pasirinko lenkų rašytojo Czesławo Miłoszo žodžius „Kas neturi nepriklausomybės, tas neturi nieko“. Pirmoje knygos dalyje „Kelyje į Aukščiausiosios Tarybos Seimą“ autorius atskleidžia politinius niuansus, turėjusius įtakos pirmalaikiams rinkimams paskelbti 1992 m., rašo apie prezidentus, buvusius SSKP nariais (iš penkių keturi Lietuvos prezidentai buvo Lietuvos komunistų partijos nariai), apžvelgia geopolitinę Lietuvos situaciją po Antrojo pasaulinio karo, Sąjūdžio deputatų laikysena, paskelbus aktą „Dėl Lietuvos valstybės atstatymo“. Antroje dalyje autorius, kaip pats aiškina, pasinaudoja savo dienoraščiu, siekdamas atkurti sudėtingą ir nevienareikšmiškai vertinamą padėtį Lietuvos Aukščiausioje Taryboje ir Lietuvos visuomenėje 1992–2001 metais.

Autoriaus biografijoje daug ryškių – ir skaudžių, ir džiaugsmingų – faktų. Vytautas Plečkaitis, mokydamasis Kalvarijos vidurinėje mokykloje platino antisovietinius atsišaukimus, todėl 1966 m. buvo suimtas KGB, pašalintas iš mokyklos. 1968–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete – iš jo taip pat pašalintas už antisovietinę veiklą. Autoriaus veikla naujausioje knygoje-dienoraštyje aprašomais metais: 1992–1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys; 1996–2001 m.  Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ukrainoje ir Moldovoje; 2000–2001 m. ambasadorius Sakartvele (rezidavo Kijeve). Vėliau, 2005–2007 m., buvo Lietuvos generalinis konsulas, 2007–2010-aisiais – nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Šveicarijoje.

„Nebaigtame dienoraštyje“ kartu su autoriaus atsiminimais skelbiami ir publicistiniai straipsniai, spausdinti to meto žiniasklaidoje. Knygos redaktorė Ramutė Dragenytė, dailininkas Saulius Bajorinas. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.

Vytautas Plečkaitis yra parašęs knygas „Šveicarija, kurios nepažįstame“ (2013), „Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys“ (2015), „Mums reikėjo laisvės“ (2020), „Gintautas Vincas Iešmantas“ (2021), parengęs dokumentų rinkinį „Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917–1994“ (su Janu Widackiu, 1998).