Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. birželio 23 d.

Išleisti nauji Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) švietimo ir kultūrinės antropologijos lentelių skyriai

Leidiniu „Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK). D 9. 37 Švietimas. Mokymas. Ugdymas. Laisvalaikis. 39 Kultūrinė antropologija. Etnografija. Papročiai. Elgsena. Tradicijos. Gyvenimo būdas“ tęsiamas UDK vidutinės apimties lentelių, skirtų mokslinėms bibliotekoms, leidimas.

Gavus UDK konsorciumo leidybos licenciją, lentelės parengtos naudojantis UDK pagrindinio nuorodų failo (UDC Master Reference File) duomenų baze ir pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento (IMD) Leidybos produkcijos identifikavimo skyriuje tvarkomą bei nuolat papildomą LIBIS UDK duomenų bazę. Pagal išleistas 37 ir 39 skyrių lenteles siūloma tvarkyti informacijos išteklių fondus, klasifikuoti dokumentus švietimo, mokymo, ugdymo, laisvalaikio ir kultūrinės antropologijos, etnografijos temomis.

Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į Nacionalinės bibliotekos Leidybos skyrių (K. Sirvydo g. 4, LT-01101 Vilnius, tel. (8 5) 263 9111).


Naujieną parengė IMD Leidybos produkcijos identifikavimo skyriaus UDK vyriausioji redaktorė Dalia Noreikienė