Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. liepos 5 d.

Dvišalis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų grupės susitikimas Gdanske

Birželio 29–30 d. Gdanske, Lenkijoje, vyko periodinis dvišalis Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų grupės susitikimas. Tai 9-asis susitikimas, kuriame aptartos šalių kultūros paveldui, istoriniam atminimui išsaugoti svarbios temos,  muziejų, bibliotekų ir archyvų bendradarbiavimo sritys, keitimosi gerąja patirtimi perspektyvos, taip pat pasirašytas susitarimų protokolas.

Mūsų šalies delegacijai vadovavo Lietuvos Respublikos kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, kaimyninės šalies delegacijai – Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos valstybės sekretorius Jarosławas Sellinas. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos, Lenkijos instituto Vilniuje, Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje, Nacionalinio kultūros paveldo instituto, kitų Lietuvos ir Lenkijos kultūros bei kultūros paveldo institucijų atstovai. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai susitikime atstovavo Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė.

Bibliotekų, archyvų ir muziejų srityje šalys susitarė tęsti ir stiprinti bendradarbiavimą keičiantis specialistais, organizuojant restauratorių, skaitmeninimo specialistų stažuotes, rengiant konferencijas, parodas, mokslo leidinius, dalijantis kolekcijų saugos esant ekstremalioms situacijoms, antiterorizmo ir kovos su nusikalstamumu istorijos paminklams patirtimi, taip keistis lituanistinės ir polonistinės informacijos paieškos patirtimi, tęsti šalių bendradarbiavimą asmenvardžių ir geografinių pavadinimų nacionalinių bibliotekų kataloguose pateikimo srityje.