Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. rugpjūčio 3 d.

Klaidinančios informacijos apie naikinamas knygas paneigimas

Socialiniuose tinkluose visuomenė dezinformuojama apie sunaikinti atiduotus vertingus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dokumentus. Nacionalinė biblioteka siekia ir sieks išsaugoti dokumentinį ir istorinį kultūros paveldą, mūsų šalies daugiakultūrę ir daugiakalbę tradiciją, todėl paneigiame bet kokią viešumoje skleidžiamą informaciją apie neatsakingai naikinamas knygas.

Dezinformacijoje minimos knygos – tai XIX a. pabaigos–XX a. pradžios A. Puškino, P. Melnikovo, A. Tolstojaus raštų pakartotiniai leidimai. Tuo laikotarpiu carinėje Rusijoje buvo gausiai perleidžiami šių žymiųjų kūrėjų darbai. Leidėjų išmone ir atsižvelgiant į poreikius jie buvo leidžiami įvairiais formatais, skirti įvairioms skaitytojų grupėms. Minimų autorių kūriniuose būtų labai sunku rasti lituanistinės medžiagos, kurios dar nebūtų tyrinėję mokslininkai. Socialiniuose tinkluose minimi leidiniai į Nacionalinę biblioteką pateko pirmaisiais bibliotekos kūrimosi metais, kai buvo perduoti buvusių Rusijos institucijų arba iš Lietuvos pasitraukusių jos piliečių (tai liudija senieji bibliotekos antspaudai), tarp jų yra ir jau sovietų okupacijų metais nacionalizuotų įstaigų knygų.

Nacionalinėje bibliotekoje tvarkomos ir sovietinio laikotarpio knygos, tą liudija bibliotekos antspaudai, Glavlito žymos ir išlikusios knygų kataloginės kortelės – Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu jos buvo sėkmingai suskaitmenintos ir viešai visiems prieinamos internete adresu http://www.lnb.lt/atradimai/katalogai/lnb-korteliu-vaizdu-katalogas.

Paskleistame sąraše pateikiami ir išgalvotų knygų pavadinimai, minima tokia knygos leidimo data, kai jos autorius dar nebuvo gimęs, todėl tokių atvejų net nekomentuojame. Kai kurių minimų knygų gavimas Nacionalinės bibliotekos inventorinėse knygose nėra fiksuotas ir pan.

Nacionalinės bibliotekos fonduose sukaupta per 6 mln. dokumentų. Nuo šių metų gegužės vyksta viso bibliotekos fondo, tarp jų ir minimų dokumentų, perkėlimo į naujas knygų saugyklas darbai. 2008 metais, pradėjus rekonstruoti pagrindinį bibliotekos pastatą, iš saugyklų iškeltos knygos, periodiniai leidiniai, kartografija, meno ir muzikos dokumentų rinkiniai bei kiti dokumentai grįžta į savo nuolatinio saugojimo vietas, tokiu būdu knygos perkeliamos, o ne naikinamos!

Internete paskleista informacija apie knygų perdavimą į makulatūrą yra klaidinanti ir neteisinga. Nacionalinėje bibliotekoje knygos saugios ir laukia savo skaitytojų.