Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. rugpjūčio 17 d.

Išleistas biuletenis „Lietuvos spaudos statistika 2015“

Leidinyje skelbiami duomenys apie spaudinius, garso bei vaizdo įrašus ir elektroninius išteklius fizinėse laikmenose, kurie 2015 metais gauti iš šalies leidėjų kaip privalomieji egzemplioriai ir saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Į išsamią apskaitą įtrauktos knygos ir brošiūros, laikraščiai, žurnalai ir biuleteniai. Duomenys pateikiami įvairiais aspektais – teksto kalbos, paskirties, pagal leidėjus ir kt. Taip pat leidinyje pateikiama statistinių duomenų apie natas, žemėlapius, vaizduojamosios dailės spaudinius, leidinius akliesiems Brailio raštu bei smulkiąją spaudą.

„Lietuvos spaudos statistika 2015“ (Atsisiųsti PDF ›)