Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. rugsėjo 17 d.

Kviečiame į fotodokumentinę parodą „Atrastas Karaliaučius“

Rugsėjo 17 d. 14 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks fotodokumentinės parodos „Atrastas Karaliaučius“ pristatymas.

Karaliaučius – karalių miestas, prisišliejęs prie Baltijos jūros, turtingas savo istorija, bet labai nukentėjęs per paskutinįjį karą. Fotodokumentinė paroda „Atrastas Karaliaučius“ – tai senieji liudijimai apie gražią ir turtingą Karaliaučiaus kultūros istoriją: senosios lietuviškos knygos, dokumentai, knygos nuosavybės ženklai, senieji atvirukai, kuriuose užfiksuotas 20 a. pradžios vienas gražiausių rytinės Baltijos pakrantės miestų.

Karaliaučius garsėjo kaip lietuviškos spaudos židinys. 1547 m. Hanso Weinreicho spaustuvėje išspausdintas Martyno Mažvydo Katekizmas, 1549 – antroji lietuviška knyga Giesmė šv. Ambraziejaus ... 1542 m. kartu su universiteto pirmtaku įsteigta Karaliaučiaus universiteto biblioteka Prieš II-ąjį pasaulinį karą tai buvo viena didžiausių Vidurio ir Rytų Europos universalių humanitarinių mokslų literatūros bibliotekų. Kaupti specialūs kantianos, prūsistikos, baltistikos, rosikos ir muzikos leidinių fondai. Buvo turtingas  lietuviškų ir lituanistinių leidinių rinkinys, pradėtas komplektuoti  XVIII a.

Kilnojamojoje fotodokumentinėje parodoje Atrastas Karaliaučius pateikiama Karaliaučiaus bibliotekų ir archyvų, kurių rinkiniai nukentėjo per II-ąjį pasaulinį karą, bet buvo išsaugoti bei pergabenti į Lietuvos bibliotekas, knygos nuosavybės ženklai (ekslibrisai, lipdės, įrašai ir pan.), Karaliaučiuje XVI a. išleistų lietuviškų knygų antraštiniai lapai bei XX a. pirmosios pusės atvirukai su Karaliaučiaus vaizdais, paaiškinamieji tekstai. Šia paroda siekiama supažindinti visuomenę su turtingu Karaliaučiaus istoriniu, dokumentiniu ir kultūriniu paveldu, kuris saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Parodą pristatys Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė. Laukiame jūsų pagrindinio bibliotekos pastato (Gedimino pr. 51, Vilnius) III a. esančioje Bendradarbystės erdvėje. Paroda veiks iki spalio 1 d.