Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. rugsėjo 26 d.

Dėl žiniasklaidoje skelbiamos informacijos apie baldų viešuosius pirkimus

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdė atvirą baldų įsigijimo konkursą, kurį sudarė 4 pirkimo dalys. Vadovaujantis pirkimo sąlygomis, tiekėjai turėjo pristatyti baldų pavyzdžius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – 2016 m. gegužės 26 d. 10 val. 00 min. Viešojo pirkimo komisija kartu su tiekėjais, tarp kurių buvo UAB „Idėjų parkas“ atstovas (ši bendrovė dalyvavo pirmojoje pirkimo dalyje), susipažino su tiekėjų pateiktais pasiūlymais. Komisijos posėdžio metu buvo patikrinta, ar baldų pavyzdžiai pateikti laiku. Įsitikinta, kad UAB „Idėjų parkas“ šių pavyzdžių laiku nepateikė. Tai patvirtino ir Nacionalinės bibliotekos darbuotoja, atsakinga už baldų pristatymo organizavimą, tai patvirtina ir pats tiekėjas UAB „Idėjų parkas“.

Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 28 str. 1 dalyje, pavėluotas pasiūlymo pateikimas yra absoliutus pagrindas tokį pasiūlymą atmesti. Bibliotekos Viešojo pirkimo komisija vadovavosi Viešųjų pirkimų įstatymo normomis, o šis įstatymas nenumato jokių išlygų kuriam nors tiekėjui sudaryti palankesnes sąlygas pasiūlymui pateikti. Turi būti užtikrintas lygiateisiškumo principas ir sudarytos vienodos sąlygos visiems tiekėjams. UAB „Idėjų parkas“ pats turėjo organizuoti baldų pavyzdžių pristatymą laiku, Nacionalinė biblioteka sudarė vienodas sąlygas tai padaryti visiems dalyvavusiems tiekėjams. Akcentuojame, kad Nacionalinės bibliotekos viešojo pirkimo komisija konsultavosi su Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri taip pat išaiškino, kad, nespėjus pateikti pasiūlymo laiku, jis turi būti atmetamas, bet kokios išimtys prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymui.

UAB „Idėjų parkas“ teiginiai dėl pateiktos mažesnės kainos yra nepagrįsti ir nepatikrinti, nes Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, neatplėšė šio tiekėjo voko, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, todėl negalėjo žinoti, kurio tiekėjo pasiūlymo kaina mažesnė. Be to, pirkimas buvo vykdomas pagal ekonominio naudingumo kriterijų, siekiant nusipirkti kokybiškus baldus, skirtus visuomeniniam naudojimui.

Nacionalinės bibliotekos vertinimu, baldai buvo nupirkti už rinkos kainą. Taip pat pabrėžiame, kad pirkimo dokumentuose buvo numatyta, jog perkamų baldų kiekis gali sudaryti 30 proc. paklaidą, t. y. būti 30 proc. mažesnis arba didesnis, todėl papildomo susitarimo dėl papildomų baldų pirkimo sudarymas neprieštarauja teisės aktams ir pirkimo sąlygoms.

Pabrėžiame, kad kitose dviejose pirkimo dalyse, kuriose sudarytos pirkimo sutartys su UAB „Narbutas“, tiekėjas UAB „Idėjų parkas“ ir kiti tiekėjai nedalyvavo, UAB „Narbutas“ buvo vienintelis pasiūlymą pateikęs tiekėjas, todėl ši bendrovė pripažinta laimėtoja ir su ja sudaryta baldų pirkimo sutartis.

Byla dėl UAB „Vildika“ pareikšto ieškinio yra baigta. Šioje baldų pirkimo dalyje yra atmesti visi gauti pasiūlymai dėl techninės specifikacijos reikalavimų neatitikimo, gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas baldus pirkti neskelbiamų derybų būdu. Į derybas kviečiami visi atviram konkursui pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus, įskaitant ir UAB „Idėjų parkas“.

Pabrėžiame, kad Nacionalinė biblioteka baldų pirkimą vykdo vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais. Siekdama racionaliai panaudoti valstybės lėšas ir užtikrinti viešąjį interesą, Nacionalinė biblioteka nori nusipirkti kokybiškus, visuomeniniam naudojimui tinkamus baldus.

Visos žiniasklaidoje atsidūrusios spekuliacijos dėl galimų baldų kainų ir sumų plaukia iš vienintelio šaltinio – UAB „Idėjų parkas“. Ši bendrovė tokiu būdu galimai stengiasi paveikti teismo sprendimą, kuris turėtų būti priimtas 2016 m. rugsėjo 27 dieną.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, siekdama išsklaidyti galimas abejones dėl viešojoje erdvėje UAB „Idėjų parkas“ skleidžiamos informacijos apie pateiktą neįprastai mažą kainą, nusprendė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama leisti atplėšti kainos voką.