Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. spalio 7 d.

Tarptautinė mokslinė konferencija Ukrainoje

Spalio 4–6 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas dalyvavo Ukrainos sostinėje Kijeve surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka. Mokslas. Komunikacija. Nacionalinės informacijos erdvės kūrimas“ („Library. Science. Communication: formation of the national information space“). Į mokslinį renginį Ukrainos nacionalinėje V. Vernadskio bibliotekoje atvyko bibliotekų, muziejų, aukštojo mokslo įstaigų, leidyklų atstovai iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos.

Konferencijos plenariniame posėdyje R. Gudauskas skaitė pranešimą „Bibliotekos nacionalinės informacijos politikos kontekste“. Sekcijų, seminarų ir apskritųjų stalų posėdžiuose diskutuota apie bibliotekų vietą šiuolaikinėje informacijos perdavimo struktūroje, mokslinių bibliotekų bendradarbiavimo su švietimo, mokslo, kultūros institucijomis galimybes, apie su informacija ir komunikacija susijusios bibliotekų veiklos intelektinės nuosavybės ir autorių teisių problemas.

Buvo pasirašyta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Ukrainos nacionalinės V. Vernadskio bibliotekos bendradarbiavimo sutartis. Šios bibliotekos siekia inicijuoti bendrus tyrimus, taip pat leidybos, kultūros bei kitus projektus, kuriais būtų prisidedama prie informacinės ir kultūrinės aplinkos plėtros abiejose šalyse. Kartu numatoma kurti ir koordinuoti bendras rankraščių, spausdintinių kultūros paminklų išsaugojimo, retrospektyvinės bibliografijos rengimo, Ukrainos ir Lietuvos kultūros paveldo objektų skaitmeninimo programas. Inicijuotos bendros knygų ir meno parodos skatins dalytis patirtimi mokslo, švietimo, kultūros bei kitose srityse.

Ukrainos nacionalinės V. Vernadskio bibliotekos vadovas Volodymyras Popykas Martyno Mažvydo bibliotekai padovanojo keturias knygas, kurios svarbios Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui kultūros paveldo srityje.