Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. spalio 18 d.

Aptarti bibliotekų informacinių sistemų konsolidavimo klausimai

Spalio 18 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. Renaldas Gudauskas susitiko su Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo konsorciumo valdybos pirmininke Lina Bloveščiūniene, valdybos nare Meilute Kretavičiene, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos tarybos pirmininke Gintare Tautkevičiene. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai.

Susitikimo dalyviai aptarė bibliotekų informacinių sistemų konsolidavimo klausimus. Akcentuota, kad šiuo metu šalyje funkcionuoja dvi paralelinės informacinės bibliotekų sistemos, kurių sąveika nėra pakankama. Tai iš esmės apsunkina informacijos valdymą ir prieigos vartotojams galimybes.

Susitikimo dalyviai numatė konkrečias priemones, susijusias su būsima tolesne veikla ir veiksmais, skirtais bibliotekų informacinių sistemų konsolidavimui ir plėtrai inicijavimui.

Informacija iš interneto svetainės https://lrkm.lrv.lt/