Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. spalio 24 d.

Tarptautinis forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“

Spalio 26 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks tarptautinis forumas „Kultūra ir darnus vystymasis“, kurio pagrindinis tikslas – inicijuoti diskusiją apie kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriaus vaidmenį darnaus vystymosi procese.

Darnus vystymasis ilgą laiką buvo suvokiamas kaip trijų aspektų – ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos – sąveika, tačiau pastarąjį dešimtmetį imtas akcentuoti ir kultūros vaidmuo. 2010 m. pasaulinė organizacija „United Cities and Local Governments“ paskelbė politinį pareiškimą, teigiantį, kad kultūra yra svarbi pasaulio darnaus vystymosi atrama ir ji turėtų būti įtraukta į trijų aspektų darnaus vystymosi koncepciją. 2013 m. tarptautiniame UNESCO kongrese buvo parengta deklaracija, raginanti ypatingą dėmesį sutelkti į kultūrą, jos vaidmens integravimą pasauliniu, regiono ir vietiniu lygiu.

Lietuvoje ši tema dar nesulaukė deramo dėmesio, todėl forume pranešėjai iš Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pasidalins kūrybinių ir kultūrinių industrijų indėlio į darnų vystymąsi įžvalgomis ir pavyzdžiais. Forume, kurį globoja Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bus pristatytas naujausias darnaus vystymosi ir kultūros sąsajas nagrinėjantis tyrimas, ketverius metus vykdytas tarptautinės mokslininkų grupės. Paralelinėse forumo sesijose, kurios vyks Valstybės pažinimo centre ir Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje, valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kūrybinių industrijų ekspertai, mokslininkai ir praktikai diskutuos apie ekonominę ir socialinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų kuriamą vertę, kultūros vaidmenį skatinant darnų regionų vystymąsi.

Forumą remia Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Renginį organizuoja Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, bendradarbiaudama su partneriais: Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Valstybės pažinimo centru, Lietuvos savivaldybių asociacija, Šiaurės šalių nevyriausybinėmis organizacijomis.

Renginio programą rasite čia ›.

Į šį forumą, kuris vyks Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (Gedimino pr. 51, Vilnius) Konferencijų salėje (V a.), kviečiami ne tik kultūros sektoriaus atstovai, bet ir kitų sričių specialistai. 

Registracija ›