Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. spalio 27 d.

Baltijos regiono bibliotekų atstovų simpoziumas Rygoje (papildyta)

Spalio 20–21 d. Rygoje, Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, vyko tarptautinės organizacijos „Bibliotheca Baltica“ renginys. XIII simpoziume, kurio tema „Pasitinkant ateities iššūkius: naujieji bibliotekų įgūdžiai ir kompetencijos („Rising to Future Challenges – New Skills and Competences for Libraries“), dalyvavo šios bibliotekų asociacijos prezidentas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius Eugenijus Stratilatovas ir bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė Giedrė Čistovienė.

Simpoziume R. Gudauskas skaitė pranešimą „Baltic Sea Region Libraries: leadership in digital competences, solutions, entrepreneurship“ („Baltijos jūros regiono šalių bibliotekos: lyderystė skaitmeninių kompetencijų, sprendimų ir verslumo srityje“) apie skaitmeninę veiklą bibliotekose ir su tuo susijusius sprendimus. Šių metų renginyje dar diskutuota apie didžiųjų duomenų valdymą, atvirosios prieigos, darbo tinkle įgūdžių gerinimą ir apskritai apie bibliotekų vaidmenį prisidedant prie ateities mokslo ir žinių kūrimo.

Renginio metu įvyko dvi sesijos, skirtos tarptautiniam projektui „Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas archyvų, bibliotekų ir muziejų sektoriaus informacijos vadybos srityje“ („Baltic Sea Cooperation for Information Management within ALM Sector“) įgyvendinti.

„Bibliotheca Baltica“ generalinėje asamblėjoje sekretoriumi 2016–2020 m. kadencijai perrinktas Jürgenas Warmbrunnas (Vokietija), valdybos nariais perrinkti Andris Vilkas (Latvija) ir Robertas Zepfas (Vokietija).

„Bibliotheca Baltica“ – 11 Europos valstybių bibliotekų vienijanti asociacija, kurios siekis – stiprinti Baltijos jūros regiono šalių bibliotekų bendradarbiavimą jų kultūros palikimą padarant kuo prieinamesnį ir žinomesnį.