Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. gruodžio 20 d.

Pasirodė bibliografijos rodyklė „Bibliotekininkystė Lietuvoje 2004–2013“

Bibliografijos rodyklėje „Bibliotekininkystė Lietuvoje 2004–2013“ surinkta medžiaga bibliotekininkystės teorijos, praktikos, istorijos ir kt. klausimais, kuri atspindi šio laikotarpio bibliotekų teorijos ir praktikos pokyčius.

Rodyklėje pateikiami knygų, serialinių leidinių ir jų sudedamųjų dalių bibliografiniai įrašai. Medžiaga dėstoma temomis. Pabaigoje pateikiama asmenvardžių rodyklė.

Jau yra išleistos šešios rodyklės, apimančios 1940–1974, 1975–1980, 1981–1985, 1986–1990, 1991–2000 (elektroninė versija) ir 2001–2003 (elektroninė versija) metus.