Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. gruodžio 20 d.

Nacionalinėje bibliotekoje įsteigtas Dokumentinio paveldo tyrimų departamentas

Gruodžio 19 d. Nacionalinėje bibliotekoje darbą pradėjo Dokumentinio paveldo tyrimų departamentas. Jį sudaro trys skyriai: 

  • Retų knygų ir rankraščių skyrius;
  • Judaikos skyrius;
  • Lituanistikos skyrius.

Departamento paskirtis yra nuosekliai plėtoti taikomuosius dokumentinio (publikuoto ir rankraštinio) paveldo mokslinius tyrimus, koordinuoti ir vykdyti mokslinių tyrimų rezultatais paremtus edukacinius-informacinius projektus, rūpintis rankraštinio ir publikuoto dokumentinio kultūros paveldo turinio apskaitos, tyrimo, sklaidos ir išsaugojimo klausimais.

Savo veikloje departamentas sieks glaudžios partnerystės ne tik su vidaus, bet ir su išorės partneriais (šalies ir užsienio kultūros paveldą saugančiomis įstaigomis, mokslo institucijomis, kultūros tyrimų centrais, valstybės institucijomis) plėtojant lituanistikos, judaikos bei tarpdisciplininius kultūrologinius mokslinius tyrimus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Nacionalinės bibliotekos dokumentiniam ir skaitmenintam paveldui, taip pat bus rūpinamasi nuoseklia gautų rezultatų sklaida šalies ir užsienio visuomenei.