Telefonas Klaustukas Sitemap
2017 m. sausio 10 d.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos dešimtasis suvažiavimas

Š. m. sausio 6 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko X Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimas. Iš visos Lietuvos susirinkusius suvažiavimo delegatus pasveikino kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro valdybos pirmininkas prof. Eugenijus Butkus, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir nuolatinės draugijos veiklos rėmėjos UAB „Asseco Lietuva“ generalinis direktorius Albertas Šermokas.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) pirmininkė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė pristatė 2014–2016 metų draugijos veiklos ataskaitą, apibendrino nuveiktus darbus ir draugijos laukiančius iššūkius, o LBD revizijos komisijos pirmininkė Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė pristatė 2016 m. LBD revizijos komisijos ataskaitą. Suvažiavimo delegatai šioms ataskaitoms vienbalsiai pritarė.

Suvažiavime taip pat buvo renkamas LBD pirmininkas, tarybos ir revizijos komisijos. Naująja Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininke išrinkta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė, Nacionalinės bibliotekos LBD skyriaus narė Jolita Steponaitienė.

Suvažiavimo delegatai išrinko ir naują LBD tarybą. Ją sudaro 15 narių: Sandra Leknickienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), Vida Garunkštytė (Utenos rajono savivaldybės A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka), Rūta Juzėnienė (Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka), Julija Glosaitė (Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka), Alma Masevičienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), Elona Varnauskienė (Vilniaus universiteto biblioteka), Nomeda Domeikienė (Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka), Diana Ciparienė (Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka), Airida Samavičienė (Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka), Simona Žilienė (Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka), Jolanta Abucevičienė (Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka), Ekaterina Prakapene (Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka), Rūta Bagdonienė (Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka), Aura Banevičienė (Palangos miesto viešoji biblioteka), Renata Rudienė (Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka).

Taip pat išrinkta nauja LBD revizijos komisija: Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė (Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka), Solveiga Remeikaitė (Vilniaus universiteto biblioteka) ir Erika Kuliešienė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

Be to, suvažiavimo delegatai patvirtino LBD įstatų pakeitimus, pritarė metinio ir stojamojo LBD mokesčio pakėlimui (nuo šiol jis bus 1,5 proc. mėnesinio tarnybinio atlyginimo, neatskaičius mokesčių) ir LBD buveinės adreso pakeitimui. Artimiausiu metu, atlikus visas teisės aktuose numatytas procedūras, draugijos adresas bus pakeistas į Gedimino pr. 51, Vilnius.

Suvažiavimo pabaigoje delegatai priėmė rezoliuciją, kuria siekiama atkreipti valdžios institucijų ir visuomenės dėmesį į bibliotekų vaidmenį Lietuvos kultūros lauke, jų potencialą ir problemas.