Telefonas Klaustukas Sitemap
2017 m. sausio 11 d.

Kultūros paveldo skaitmeninimo projekto dalyvių susitikimas Vilniuje

Sausio 10–11 dienomis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko tarptautinio projekto „Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas archyvų, bibliotekų ir muziejų sektoriaus informacijos vadybos srityje“ (angl. Baltic Sea Cooperation for Information Management within ALM Sector) dalyvių susitikimas.

Renginyje Švedijos instituto atstovas Gunnaras Sahlinas pristatė tarptautinį projektą, kuriuo siekiama sustiprinti archyvų, bibliotekų, muziejų ir kitų kultūros, švietimo bei mokslo institucijų bendradarbiavimą Baltijos jūros regiono kultūros paveldo srityje. Taip pat pabrėžta, kad ateityje skaitmeninant kultūros paveldą bus taikomi modernūs žinių, informacijos vadybos ir tinklaveikos metodai.

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyriausiasis specialistas Laimis Mikelevičius ir vyriausioji specialistė Vaiva Lankelienė, Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros vedėjas prof. dr. Rimvydas Laužikas, Lietuvos nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė, Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė, Informacijos mokslų departamento direktorė Nijolė Bliūdžiuvienė ir Strateginės plėtros departamento direktorius Eugenijus Stratilatovas. Susitikimo dalyviai pasidalijo nuomonėmis dėl projekto tęstinumo apimant visas Baltijos jūros regiono valstybes.

Ateinantį susitikimą, kuriame ketina dalyvauti Skandinavijos valstybių, Latvijos ir  Estijos atstovai, nutarta organizuoti taip pat Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Pagrindiniai projekto partneriai – Stokholmo universitetas, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinės bibliotekos. Projektą finansuoja Švedijos institutas.