Telefonas Klaustukas Sitemap
2017 m. sausio 24 d.

Informacijos ir dokumentavimo standartizacijai pirmininkaus Nacionalinė biblioteka

Sausio 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvyko Lietuvos standartizacijos departamento 47-ojo technikos komiteto (LST TK 47) „Informacija ir dokumentavimas“ ataskaitinis susirinkimas. Šiame susirinkime Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento direktorė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė buvo išrinkta komiteto pirmininke. 2013 m. už nuopelnus nacionalinei standartizacijai ji buvo apdovanota Nusipelniusio Lietuvos standartizacijos darbuotojo garbės ženklu.

Komitetas įkurtas 1998 m., jo veiklos sritis – informacijos ir dokumentavimo veiklos standartizavimas. Nuo 2002 m. LST TK 47 yra Tarptautinės standartizacijos organizacijos (angl. International Organization for Standartization, ISO) narys stebėtojas technikos komitete ISO/TC 46 „Informacija ir dokumentavimas“ (angl. Information and documentation) ir keturiuose jo pakomitečiuose. LST TK 47 veikloje dalyvauja standartizavimu suinteresuotos pagrindinės šalies atminties institucijos, savo atstovus turi valstybės įstaigos, mokslo ir mokymo įstaigos, privataus verslo įmonės. Komiteto ekspertai dalyvauja rengiant Lietuvos standartų projektus.

Komiteto veiklos programą, narių sąrašą, daugiau informacijos apie Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų Komiteto veiklos programą, narių sąrašą, daugiau informacijos apie Europos ir tarptautiniųstandartizacijos organizacijų atitiktinius technikos komitetus, tiek naujai išleistus, tiek netekusius galios standartus ir Lietuvos standartų projektus galima rasti Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje.