Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2017 m. sausio 31 d.

Nacionalinė biblioteka išleido Tomo Venclovos publicistikos straipsnių rinktinę „Prarasto orumo beieškant“

Vilniaus knygų mugėje, kurios tema šiais metais – lietuviški ženklai pasaulyje, bus pristatoma Tomo Venclovos publicistikos straipsnių rinktinė „Prarasto orumo beieškant“, išleista Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Vasario 24 d. 16 val. knygų mugėje vyksiančiame renginyje dalyvaus knygos autorius – poetas, publicistas, literatūrologas T. Venclova, žurnalistas Pranas Morkus, istorikas prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis.

„Pavadinimas „Prarasto orumo beieškant“ glaudžiai susijęs su man rūpimu klausimu: kaip šių dienų Lietuvoje kalbėti ramiai, be isterikos ir sąskaitų suvedinėjimo, be neva patriotinių šūkavimų, bet ir be paniekos savo valstybei ir tautai, stengiantis pagrįsti ir aiškiai išdėstyti kiekvieną teiginį“, – knygos pratarmėje rašo T. Venclova.

Autorius spėja, kad dabartinėje Lietuvoje veikiau laikomas kontroversišku publicistu negu poetu, eseistu, filologu: „Tai manęs anaiptol nedžiugina, bet juntu, kad publicistine veikla kartais privalau užsiimti, ypač jeigu dauguma nutyli ar (bent mano požiūriu) klaidingai suvokia reikšmingus kraštui klausimus. Publicistika yra vienas iš būdų vykdyti pareigą tėvynei.“

T. Venclovos straipsniai jau buvo surinkti keliose knygose (tarp naujausių – kartu su šviesaus atminimo Leonidu Donskiu parašyta „Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje“), tačiau knygos anglų, rusų, lenkų, švedų ir vengrų kalbomis ne itin lengvai randamos, todėl su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, saugančia nuolat pildomą T. Venclovos kolekciją, buvo sumanyta išleisti šią rinktinę.

Knygos pradžioje publikuojami tekstai, susiję su T. Venclovos emigracijos istorija, po jų sudėti įvairūs, paprastai politiniai, pasisakymai. Antrame skyriuje skelbiami straipsniai apie lietuvių santykius su kaimynais, toliau publikuojami straipsniai kultūros temomis ir interviu. Knyga baigiama atsiminimų pobūdžio esė. Kaip pažymi autorius, tekstai vietomis redaguoti, bet palyginti menkai, kai kurie spausdinami rusų, lenkų kalbomis.

Knygos pristatymą galite peržiūrėti Pasaulio lietuvių žinių parengtame reportaže: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/161045/pasaulio_lietuviu_zinios.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo taryba, apsvarsčiusi įvertinusi rašytojo kūrybą ir veiklą, 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu nusprendė siūlyti rašytojo T. Venclovos kandidatūrą Nobelio literatūros premijai gauti.