Telefonas Klaustukas Sitemap
2017 m. vasario 28 d.

XVIII a. vadovėlis „Kūdikių prietelius“: nuo religinio ugdymo iki laiškų rašymo pamokų

Brandenburgo provincijoje stūksančio Rekano dvaro savininkas Friedrichas Eberhardas von Rochovas (1734–1805 m.) – vienas žymiausių XVIII a. antrosios pusės Prūsijos kaimo mokyklų reformatorių. Pamatyti, suprasti, pritaikyti – tai pagrindiniai F. E. von Rochovo ugdymo programos žingsniai. Jie atsispindėjo ir šio autoriaus parašytame veikale „Der Kinderfreund“ („Vaikų draugas“) – tuo laikotarpiu vokiškai kalbančiose žemėse populiariausiame skaitinių vadovėlyje.

Kiekvienas pamokymas jo vadovėlyje buvo iliustruotas konkrečiu pavyzdžiu, mokymo medžiaga glaudžiai susieta su mokinių patirtimi. Skaitiniai padėjo tiek pasaulietiniam, tiek religiniam vaikų ugdymui, galėjo būti panaudoti kaip skaičiavimo, žemdirbystės, namų apyvokos ar net laiškų rašymo mokymo priemonė. Vadovėlis greitai įsitvirtino Prūsijos mokyklų mokymo programose ir buvo naudojamas ne tik kaimo ir miesto mokyklose, bet ir karaliaus dvare. F. E. von Rochovo vadovėlis pirmą kartą išspausdintas 1787 m. Karaliaučiuje. Vadovėlis buvo nuolat perleidžiamas, jo struktūra šiek tiek kito. Ilgainiui susiklostė tokia praktika: pagrindinė knygos dalis būdavo sudaroma iš leidėjų nuožiūra atrinktų F. E. von Rochovo pasakojimų, o prie jos būdavo pridedami vienas ar keli nedideli kitų autorių sudaryti priedai.

Šį vadovėlį į lietuvių kalbą išvertė Christianas Gottliebas Mielcke’us (1733–1807 m.) ir pavadino jį „Kūdikių prieteliumi“. Leidinys savo struktūra atitinka pirmąjį vadovėlio leidimą originalo kalba, tad šis laikytinas labiausiai tikėtinu Ch. G. Mielcke’aus vertimo šaltiniu. 1795 m. Karaliaučiuje išleistas „Kūdikių prietelius“ tapo pirmuoju iš dalies pasaulietiniu skaitinių vadovėliu lietuvių kalba. Vienintelis šiandien žinomas šio leidimo egzempliorius saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Vadovėlis buvo perleistas dar tris kartus ir mokyklose naudotas bemaž iki XIX a. vidurio.

Lietuviškas „Kūdikių prietelius“, kaip ir jo originalas, buvo daugiafunkcės koncepcijos leidinys: nors pirmiausia skirtas ugdyti lietuvių valstiečių vaikams, dėl santykinai didelės pasaulietiško turinio dalies ir joje aptariamų temų aktualumo jis tapo visos lietuvininkų šeimos skaitinių knyga, naujausių bendrosios geografijos, biologijos, mechanikos, gamtos, higienos, medicinos, astronomijos, teisės ir kitų sričių žinių šaltiniu. Pasakojimuose pabrėžiama rašto, mokslo nauda, būtinybė perimti pažangias naujoves, atsikratyti prietarų ir vangumo.

Kviečiame į šio nepaprastai įdomaus, XVIII a. žmonių kasdienį gyvenimą ir jo suvokimą atskleidžiančio dokumentinio kritinio skaitinių vadovėlio „Kūdikių prietelius“ (1795 m.) leidimo pristatymą. Leidinį sudarė Žavinta Sidabraitė, jis parengtas Nacionalinėje bibliotekoje saugomo egzemplioriaus pagrindu. Kritinį leidimą sudaro dokumentinis teksto perrašas, tekstologinis aparatas ir komentarai, taip pat publikuojamas rinktinis lietuviškų žodžių indeksas ir skolinių žodynėlis. Tikimasi, kad parengtas leidimas bus parankus naudotis lietuvių raštijos tyrėjams, studentams, mokytojams ir visiems besidomintiems lietuvių kalbos ir literatūros ištakomis.

Renginyje dalyvaus Ilinojaus universiteto Čikagoje profesorius habil. dr. Giedrius Subačius, Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Ona Aleknavičienė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Liucija Citavičiūtė. Susirinkusiems muzikuos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas Augustinas Šopaga.

Renginys vyks kovo 2 d. 17 val. Nacionalinės bibliotekos (Gedimino pr. 51, Vilnius) V a. muzikavimo erdvėje. Numatoma renginio trukmė – 1,5 val. Organizatorė – Nacionalinė biblioteka. Įėjimas laisvas.