Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2017 m. kovo 7 d.

Leidinių „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys“ pristatymas – tiesioginėje Nacionalinės bibliotekos transliacijoje

Spartesnė kaita, poreikis pertvarkyti paslaugas ir atsinaujinti aktualūs visoms šalies bibliotekoms, tačiau ypač svarbūs savivaldybių viešųjų bibliotekų sektoriui. Viena svarbiausių pokyčių planavimo ir valdymo sąlygų yra susijusi su bibliotekų veiklos analize, vertinimu, didesnės ar mažesnės apimties tyrimais.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus darbuotojų 2013–2015 m. atlikti tyrimai ir yra skirti analizuoti viešųjų bibliotekų problemoms ir ieškoti sprendimams, leidžiantiems sumažinti prieštaravimus tarp savivaldybės teritorijoje veikiančios viešosios bibliotekos ir jos aplinkos. Tyrimų rezultatai publikuoti leidiniuose „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys“ (pirmasis tomas išleistas 2015 m., antrasis – 2016 m.). Juose nagrinėjami savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimosi savivaldos kultūros lauko struktūrose, bibliotekų matomumo savivaldos strateginės raidos dokumentuose, šių bibliotekų veiklos pripažinimo savivaldybių kultūrinei ir socialinei raidai skirtuose dokumentuose klausimai. Leidiniuose pateikiami ir savivaldybių administracijos darbuotojų bei politikų apklausos duomenys.

Straipsnių rinkiniuose taip pat pristatoma 2013 m. pirmą sykį pritaikyta, Lietuvos pagrindinių viešųjų bibliotekų tinkle testuota „BIX“ (Bibliotheksindex – bibliotekų indekso) metodika ir pagal „BIX“ programą atlikta lyginamoji viešųjų bibliotekų veiklos rodiklių analizė. Šio tyrimo medžiagoje pateikti duomenys ir gautos išvados leidžia teigti, kad toks bibliotekų reitingavimo būdas yra tinkamas ir taikytinas Lietuvoje, nes leidžia įvertinti bibliotekų veiklą kokybiniu aspektu, taip pat sudaryti rekomendacinį tobulintinų aspektų sąrašą ir nurodyti tam reikalingas priemones. Tokio pobūdžio metodinis įrankis ypač svarbus ir reikalingas praktikams, nes ne tik palengvina kokybinį bibliotekos veiklos rodiklių vertinimą, bet ir pateikia aiškias rekomendacijas bibliotekų paslaugoms plėtoti ir gerinti.

Kovo 9 d., 13 val. kviečiame stebėti leidinių „Bibliotekų tyrimai Lietuvoje: mokslinių straipsnių rinkinys“ pristatymo tiesioginę transliaciją iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos TV studijos. Transliacijoje dalyvaus Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus darbuotojos (dr. Jurgita Rudžionienė ir darbų autorės, vyriausios metodininkės Elvyda Skuodytė ir Dalia Jaskonienė). Numatoma renginio trukmė – 45 min.

Transliaciją stebėkite per Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ kanalą ›