Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2017 m. gegužės 18 d.

Gegužės 22–23 d.: Judaikos tyrimų centro atidarymas

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Judaikos tyrimų centras įsteigtas 2017 m. gegužės 3 d., tačiau oficialiai atidaromas gegužės 22 dieną.

Pagrindinė centro užduotis – užtikrinti žydų dokumentinio paveldo tyrimą, edukacinių-informacinių projektų organizavimą, išsamios informacijos apie jų rezultatus sklaidą. Centras yra atvira ir į edukacinį bendradarbiavimą orientuota įstaiga, aktyviai skleidžianti informaciją apie žydų dokumentinę kultūrą savo renginiuose, kultūrinėje šalies ir užsienio spaudoje, socialiniuose tinkluose, taip pat kaupianti modernių judaikos leidinių rinkinį.

Per Judaikos centro atidarymą kalbės Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO) direktorius Jonathanas Brentas, YIVO bibliotekos direktorė Liudmila Šolochova, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė Jolanta Budriūnienė, Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro vadovė Larisa Lempertienė, monografijos apie Strašuno biblioteką autorė Frida Shor, taip pat kiti garbūs svečiai.

Judaikos tyrimų centro skaityklai bus suteiktas Chaiklo Lunskio, bibliotekininko, Strašuno bibliotekos fondų saugotojo, žydų dvasinių vertybių puoselėtojo, vardas. Skaitykloje kabės jo portretas su anotacija. Šalia taip pat bus dedikacija Antanui Ulpiui, pagerbiant jo nuopelnus žydų kultūrai. A. Ulpis – Lietuvos bibliografas, per visas negandas išsaugojęs judaikos lobį, kuris šiuo metu yra laikomas Nacionalinėje bibliotekoje.

Per Judaikos tyrimų centro atidarymą bus pristatyta paroda „Strašuno bibliotekos žmonės ir knygos“. Paroda skirta unikaliam Vilniaus kultūros reiškiniui – pirmai žydų viešajai bibliotekai, veikusiai 1902–1940 metais. Drauge yra minimos ir bibliotekos steigėjo, bibliofilo, mecenato Mato Strašuno (1817–1885), testamentu palikusio savo retų knygų kolekciją ir lėšų bibliotekos veiklai vykdyti, 200-osios gimimo metinės. Ekspozicijose bus pristatomos M. Strašuno kolekcijos knygos, su bibliotekos steigimu ir veikla susiję dokumentai, taip pat atsispindės bibliotekos vaidmuo Vilniaus žydų kultūros gyvenime.

Prieš parodos atidarymą numatytas muzikinis intarpas – Anatolijaus Šenderovo kūrinį „Cantus in memoriam Jascha Heifetz“ atliks M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivė, ansamblio „Klezmer Klangen“ smuikininkė Saulė Bunkaitė.

Gegužės 23 d. Samuelis Kassowas, vienas žymiausių žydų istorijos tyrėjų, Trinity College (JAV) istorijos profesorius, skaitys paskaitą „Žydiškojo Vilniaus unikalumas“. Akademinė visuomenė, mokytojai, muziejų, bibliotekų, įvairių kitų organizacijų specialistai, kuriuos domina žydų kultūros tematika, turės galimybę nuodugniau susipažinti su žydų tautos kultūros unikalumu.

Tą pačią dieną taip pat bus pristatomas „Vilniaus projektas“. Žydų mokslinių tyrimų institutas (Institute for Jewish Research, YIVO) kartu su Nacionaline biblioteka, Lietuvos centriniu valstybės archyvu ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka vykdo „Vilniaus projektą“, kuriuo siekiama atkurti prieškario YIVO instituto ir kitų Vilniaus žydų institucijų kolekcijų turinį, užtikrinant jų išlikimą ir prieinamumą visuomenei. Vykdant projektą identifikuojami, restauruojami ir skaitmeninami išlikę Lietuvos žydų bendruomenės dokumentai bei spaudiniai, jie pristatomi suinteresuotai auditorijai. Projekto tikslas – atkurti iki šiol nežinomuose dokumentuose užfiksuotas žinias apie išskirtinį istorinį ir kultūrinį fenomeną – Rytų Europos žydų bendruomenę, kurioje Lietuvos ir Vilniaus bendruomenės vaidino pagrindinį vaidmenį.

Maloniai kviečiame į Nacionalinės bibliotekos Judaikos tyrimų centro atidarymo renginius.

Sekite renginių naujienas „Facebook“ paskyroje ›

Trumpai apie renginius

Gegužės 22 d.
13 val. – Judaikos tyrimų centro atidarymas (V a., atrijus)
14 val. – parodos „Strašuno bibliotekos žmonės ir knygos“ atidarymas (III a., Parodų salė)
Apie renginį „Facebook“ paskyroje ›

Gegužės 23 d.
13 val. – Samuelio Kassowo (JAV) paskaita „Žydiškojo Vilniaus unikalumas“ (V a., Konferencijų salė)
Apie renginį „Facebook“ paskyroje ›
14.30 val. – „YIVO Vilniaus projekto“ pristatymas (V a., Konferencijų salė)

Įėjimas atviras.