Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2017 m. birželio 14 d.

Kviečiame susipažinti su metodika, padedančia teisėtai skelbti skaitmeninius kultūros paveldo objektus

Dirbate atminties institucijoje ar kitoje organizacijoje, kurioje tenka susidurti su skaitmeninio turinio skelbimu internete? Viešinate virtualias fotografijų parodas? Ar tai darote teisėtai? O gal skaitmeninate XIX a. fotografijas, tačiau neturite visos informacijos apie jų autorystę? Ar žinote, koks teisinis rėžimas taikomas tokiu atveju ir kaip tai pranešti vartotojui? Visiems, kurių vykdomoje veikloje kyla panašių klausimų, pristatome įrankį, padėsiantį rasti atsakymus ir teisėtai skelbti ir naudotis skaitmeniniu turiniu, kuriam galioja autorių ir gretutinės teisės.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka drauge su partneriais Baltijos audiovizualinių archyvų taryba (angl. Baltic Audiovisual Archival Counsil, BAAC) ir advokatų profesine bendrija „iLAW“ įgyvendino projektą „Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros paveldo objektams“. Projektas vykdytas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įgyvendinamą ir administruojamą Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą.

Projektu siekta užtikrinti tinkamą viešai skelbiamo atminties institucijų saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio tvarką, parengti ir pateikti vartotojams informaciją dėl viešai skelbiamų kultūros paveldo objektų galimų panaudojimo būdų.

Vykdant projektą parengta metodika, kuria vadovaudamosi skaitmeninius intelektinės veiklos kultūros paveldo objektus valdančios ir administruojančios įstaigos, skelbdamos skaitmeninius objektus internete, turėtų galimybę naudodamos unifikuotus simbolius (ženklus) informuoti vartotojus apie galimus skaitmeninių kultūros paveldo objektų panaudojimo būdus nepažeidžiant autorių teisių.

Metodika ir rekomendacijos pristatytos didžiuosiuose šalies miestuose vykusiuose seminaruose kultūros, švietimo, atminties institucijų darbuotojams. Tačiau ši informacija gali būti naudinga ir daug platesniam vartotojų ratui, tad raginame atsisiųsti ir aktyviai taikyti metodiką, taip pat naudotis Paveldo objektų ženklinimo schema.