Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. sausio 17 d.

Modernios Lietuvos 100-mečiui – epaveldo.lt papildymas naujais dokumentais

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, ruošdamasi švęsti atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės 100-metį, vykdo įvairius projektus, organizuoja renginius, imasi naujų darbų. Vienas tokių – Informacijos išteklių departamento iniciatyva susitelkti į Nepriklausomybės paskelbimo dokumentus, juos padaryti plačiai prieinamus, žinomus, kad jais būtų patogu naudotis atliekant tyrimus, taip pat parodoms ar leidiniams iliustruoti. „Nutarėme, kad mes liudysime Lietuvos valstybę ir minėsime modernios Lietuvos šimtmetį nuosekliai pildydami portalą epaveldas.lt šio šalies istorijai svarbaus laikotarpio dokumentais – įdomiais ir naujai atrastais“, – sako iniciatyvos autorė Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė.

Per 1918 metus Lietuvoje buvo išleista apie 300 knygų, o vėlesniais metais jų radosi vis daugiau. Šiandien suskaitmeninta daugiau kaip 100 1918 metų knygų, jos prieinamos  visiems vartotojams. Portalą epaveldas.lt kuria didelis partnerių būrys. Nacionalinė biblioteka pateikia savo dokumentus, tuos, kurie užpildo šio laikotarpio spragas. Be knygų, čia galima rasti ir periodinės spaudos, ir plakatų, ir rankraščių.

„Ties 1918 metais nesustosime, mūsų laukia dar daug atradimų. Nacionalinės bibliotekos rinkiniuose yra daug unikalios medžiagos, ypač smulkiųjų spaudinių, kurie puikiai atspinti to laikotarpio politinį, socialinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Informacijos išteklių departamento valdomuose, saugomuose, apskaitytuose, sukataloguotose, restauruotuose dokumentuose ieškojome tos dienos liudininkų. Juos nesunkiai radome, skaitmeninome ir dabar galime saugiai dalintis su visuomene“, – pabrėžia departamento direktorė J. Steponaitienė.

Susipažinkite su 100 metų senumo dokumentais, liudijančiais mūsų atkurtos valstybės gimimą. Pradėkime kurti šventę savo širdyse. Keletas pavyzdžių:

1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10  │  11  │  12  │  13  │  14  │

Susiję straipsniai: