Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. vasario 13 d.

Vasario 13 d.: knygos „Ponia iš Venecijos tavernos“ pristatymas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pristato leidyklos „Žara“ išleistą Vidmanto Valiušaičio knygą „Ponia iš Venecijos tavernos. „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savojoje istorijoje“. Knyga parengta įvairių jo publikacijų istorinėmis temomis pagrindu. Joje plačiai nagrinėjami tragiškieji 1940–1941 metų įvykiai, pateikiamas to meto istorinis kontekstas Lietuvoje ir Europoje, istorinių patirčių sąsajos su dabartimi. Knyga gausiai iliustruota istorinėmis nuotraukomis ir ano meto spaudos iškarpomis.

Vidmantas Valiušaitis – Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas – šia knyga pratęsia 2013 m. išleistoje savo knygoje „Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Tragiškieji istorijos 1940–1941 metai“ nagrinėjamą problematiką ir ją toliau plėtoja. Įvadiniame straipsnyje „Juditos kalavijas“ autorius cituoja Lietuvos generalinį konsulą Toronte, Kanadoje Džeraldą Grantą-Satį (Gerald L. P. Grant Suttie, 1890–1949), kuris 1941 m. gruodžio 8 d. prezidentui Antanui Smetonai rašė: „Jau vėlu, bet dar nėra visiškai per vėlu atgaivinti Lietuvos respublikos kenčiantį kūną ir sielą. Lietuvai reikia skubios stiprios pirmosios pagalbos. Stebuklai įvyksta tik tada, kai kažkas kažką daro. Sužeistos tautos miršta kaip ir žmonės ir palaidojamos užmarštyje, jeigu nėra aktyvios, kovojančios už sielos gyvybę.“

Filosofas Romualdas Ozolas apie V. Valiušaičio kūrybą yra rašęs: „Toje susvertoje ir palyginti ramioje kalbėsenoje nuolat skambantis kasdieninės politikos motyvas drausminamas dviejų polių įtampos: asmens doros pozicijų, paremtų amžinosiomis Vakarų krikščioniškosios civilizacijos dorovės bei elgesio normomis, ir bendruomenės pozicijų, kurių tikslas – nacionalinės valstybės siekis, valstybės patikimumas ir tinkamumas gyventi joje ir kaip asmeniui, ir kaip piliečiui – oriai, tikslingai ir prasmingai. Tai ne itin dažna mūsų publicistų apsisprendimo kryptis, tuo labiau – tokio tikslingo ir tokio produktyvaus apsisprendimo.“

Knygos viršelyje panaudotas Luko Kranacho vyresniojo (Lucas Cranach, 1472–1553) paveikslo motyvas iš Senojo testamento Juditos knygos: našlė Judita nukerta galvą asirų kariuomenės, prieš kurią drebėjo visa Judėja, vadui Holofernui. „Ponios iš Venecijos tavernos“ autorius daro tokią išvadą: „Mito moralas: ir pas tautas, kurios nėra aktyvios ir už savo sielos gyvybę nebekovoja, kaip ir pas Holoferną, neišvengiamai ateina Judita...“

Knygos pristatyme dalyvaus istorikai dr. Rasa Čepaitienė ir dr. Juozas Skirius, politologas ir istorikas dr. Kęstutis Girnius, knygos autorius Vidmantas Valiušaitis. Renginį moderuos Nacionalinės bibliotekos Strateginės plėtros departamento Informacijos analitikos skyriaus vadovas Ginas Dabašinskas. Laukiame atvykstant.

Trumpai apie renginį

Data vasario 13 d.
Laikas 17.30 val.
Vieta Valstybingumo erdvė. II a.
Trukmė 2 val.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Partnerė leidykla „Žara“
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“