Naujas leidinys: Petro Biveinio „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų veikla aktualizuojant kultūros paveldą (2011–2016 m.)“

Pristatome ką tik pasirodžiusią Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos išleistą Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyriausiojo metodininko-tyrėjo Petro Biveinio knygą „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų veikla aktualizuojant kultūros paveldą (2011–2016 m.)“.

Kultūros paveldo aktualizavimas mūsų dienomis padeda stiprinti socialinę sanglaudą, bendruomeniškumą, pilietiškumą ir tautinį tapatumą. Tai ypač aktualu mūsų visuomenei, kai dėl globalizacijos procesų mažų tautų kultūrai kyla išlikimo grėsmė.

Šiuolaikinės technologijos leidžia kultūros paveldo objektus perkelti į elektroninę formą, kurti skaitmenintą kultūros paveldą. Pakitę jo išsaugojimo ir sklaidos būdai griauna tradicinį požiūrį į bibliotekų, muziejų ir archyvų funkcijas bei vaidmenį visuomenėje.  

Šio leidinio tikslas – apibūdinti savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklą aktualizuojant kultūros paveldą 2011–2016 metais, tyrimo šaltiniai – savivaldybių viešųjų bibliotekų 2011, 2013 ir 2015 metų ataskaitos, bibliotekų tinklalapiai (2016 m.). Įvairių metų ataskaitos pasirinktos neatsitiktinai. Autorius remiasi istorizmo principu, leidžiančiu išryškinti bibliotekų darbo tendencijas. Knygoje aptariamos kultūros paveldo aktualizavimo teorinės prielaidos, išryškinamos šio paveldo aktualizavimo dimensijos, apibūdinama kraštotyros informacijos reikšmė aktualizuojant kultūros paveldą, bibliotekų veikla plečiant jo sklaidą. Be to, siekiama pateikti rekomendacijų, kaip gerinti bibliotekų darbą šioje srityje.

Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje aptariamos kultūros paveldo aktualizavimo teorinės prielaidos ir savivaldybių bibliotekų veikla, antroje dalyje apibūdinamos kultūros paveldo aktualizavimo kryptys. Kultūros paveldo objektai skirstomi į tokias kategorijas kaip etninė kultūra, literatūrinis palikimas, istorijos, meno, mokslo paveldas, pasaulio kultūros paveldas.

Leidinį iliustruoja gausios lentelės, gale pateikiamos išvados ir rekomendacijos, priedai, literatūros ir šaltinių sąrašas.

Knygą „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų veikla aktualizuojant kultūros paveldą (2011–2016 m.)“ recenzavo prof. dr. Bronius Maskuliūnas ir dr. Laura Juchnevič.

Tai jau antroji P. Biveinio knyga. 2016 metais pasirodė jo knyga „Bibliotekininkystės mokslinių tyrimų raida Lietuvoje 1990–2014 metais“ (elektroninė versija).

Gruodis
P A T K Pn Š S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Jie kūrė mūsų biblioteką“
2019 m. lapkričio 25 d. – sausio 4 d.
Paroda „Nous avons l‘honneur de vous faire part...“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. lapkričio 5 d. – sausio 19 d.
Piešinių konkurso „Knygų namų šviesa. Nacionalinei bibliotekai – 100“ paroda
2019 m. lapkričio 22 d. – sausio 19 d.
Tapybos paroda „Penki regionai”