Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. gegužės 30 d.

Naujas „Parlamento studijų“ numeris (Nr. 24)

Ką tik pasirodė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidžiamo mokslo darbų žurnalo „Parlamento studijos“ 24 numeris. Jame kviečiame skaityti žurnalo autorių publikacijas istorijos ir teisės temomis.

Prof. dr. Dainius Žalimas straipsnyje „1991 metų Lietuvos sutarties su Rusija dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų reikšmė“ analizuoja svarbiausias šios sutarties nuostatas, susijusias su atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos Respublikos tarptautinio teisinio statuso pripažinimu pagal 1990 m. kovo 11 d. aktus, taip pat saugumo garantijų įtvirtinimu.

Prof. dr. (HP) Jevgenijaus Machovenkos publikacijoje „Valstybė, viešoji valdžia, suverenitetas ir šių idėjų tęstinumas Lietuvos Valstybės Tarybos konstituciniuose aktuose“ aiškinama, kad Valstybės Tarybos priimtuose aktuose nuosekliai įtvirtintas valstybingumo tęstinumas ir teisinės sąsajos su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste.

Straipsnyje „Dvasios pakilimo dienos“: Lietuvos valstybės švenčių transformacijos 1918–1940 metais“ dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė supažindina su Lietuvos valstybės švenčių istorija ir šias šventes reglamentavusiais aktais. Jų analizė atskleidžia, kaip pakitus politinėms aplinkybėms buvo bandoma valstybės šventes pritaikyti politinio režimo reikmėms.

Dr. Vilmos Bukaitės straipsnyje „Lietuvių konferencijos rengimas: nuo idėjos iki šimtmečio suvažiavimo“ pasakojama Lietuvių konferencijos, vienintelio Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvos teritorijoje surengto viešo politinio suvažiavimo, organizavimo istorija, aptariama konferencijos eiga, atmosfera, rezultatų sklaida.

Prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė publikacijoje „Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais“ nagrinėja Lietuvos Tarybos prezidiumo, Lietuvos Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos ir Minsko lietuvių organizacijų pastangas 1918 m. vasario–gruodžio mėnesiais koordinuoti tremtinių bei pabėgėlių grįžimą į Lietuvą iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Istorijos šaltinių rubrikoje spausdinama  I, II ir III Seimų nario, teisės daktaro Prano Raulinaičio knygos „Parlamentarizmas. Kai kurių parlamentų istorijos bruožai. Lietuva“ ištrauka.

Be to, doc. dr. Mindaugas Tamošaitis recenzuoja Vlado Sirutavičiaus knygą „Lietuviai ir Lietuvos lenkai: Lietuva ir Lenkija 1988–1994 metais“.

Du kartus per metus leidžiamą mokslo darbų žurnalą „Parlamento studijos“ 2004 metais įsteigė Seimo valdyba. Žurnale skelbiami mokslo darbai, analizuojantys demokratinių procesų raišką istorijos, teisės, politologijos, kalbos, informacinės sklaidos ir kitose srityse.

Dėl leidinio įsigijimo galima kreiptis į Nacionalinės bibliotekos (Gedimino pr. 51, Vilnius) pagrindinį informacijos ir registracijos punktą (II a.) ar Leidybos skyrių (tel. (8 5) 263 9111 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).