Naujas leidinio „Šiandien aktualu“ numeris (58)

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos du kartus per metus leidžiamas straipsnių rinkinys „Šiandien aktualu“, skirtas bibliotekų darbuotojams, nuo 2017 m. pasirodo tik elektroniniu formatu ir yra spausdintinių rinkinių tąsa. Jis prieinamas visiems vartotojams Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje (meniu juostoje: Paslaugos / Bibliotekininkui / Profesiniai informacijos ištekliai / Literatūra praktikams arba Atradimai / Leidiniai / Kiti leidiniai).

Leidiniu  siekiama prisidėti prie bibliotekų darbuotojų profesionalumo ugdymo. Jame supažindinama su bibliotekininkystės aktualijomis, Lietuvos ir užsienio šalių patirtimi, teikiamos rekomendacijos organizuojantiems profesinės kvalifikacijos tobulinimą, sprendžiantiems praktines bibliotekų veiklos problemas.   

Pirmoje leidinio publikacijoje rašoma apie pasaulio bibliotekų žemėlapį, oficialiai pristatytą 2017 metais IFLA generalinėje konferencijoje Lenkijoje, Vroclave. Tai pirmoji pasaulio bibliotekų žemėlapio versija, joje galima rasti 75 pasaulio šalių bibliotekų duomenis, sugrupuotus pagal bibliotekų tipus. IFLA pasaulio bibliotekų žemėlapis šiuo metu yra svarbiausias  bibliotekų statistinių duomenų šaltinis ir priemonė, suteikianti galimybę lyginti jų rodiklius pagal regionus.

Specialistai turėtų atkreipti dėmesį į Dalios Jaskonienės straipsnį „Literatūros komunikacija bibliotekose“, kuriame nagrinėjama Šiaurės šalių bibliotekų patirtis, aptariamos viešųjų bibliotekų vaidmens kaitos tendencijos. Straipsnyje išdėstytos mintys skatina susimąstyti apie viešųjų bibliotekų vaidmenį ir esmines funkcijas, pasinaudoti Šiaurės šalių patirtimi įtvirtinant bibliotekos kaip institucijos statusą.

Parodų rengėjams skirtas Olgos Zimarevos straipsnis „Medžiagos atranka personalinėms parodoms“, kuriame pateikiami praktiniai patarimai, apžvelgiami bibliografijos šaltiniai, naudotini renkant medžiagą parodoms, ir t. t.  

Bibliotekų darbuotojams bus aktualus Neringos Tamašauskaitės straipsnis apie „Google Analytics“. Tai populiari, daugiau nei 10 metų taikoma nemokama skaitmeninės analitikos priemonė, kurią  bibliotekos pasitelkia savo svetainės lankytojams ir jų poreikiams pažinti. Straipsnyje pateikiama daug praktinių patarimų.

Įdomi Violetos Černiauskaitės Baltijos šalių bibliotekų bibliotekininkystės terminijos tyrimo ir norminimo raidos apžvalga. Šios autorės straipsnyje „Atvirieji bibliotekininkystės terminologijos duomenys nacionalinėse bibliotekose: Latvijos, Estijos ir Lietuvos lyginamoji analizė“ atskleidžiami sukurtų terminologijos duomenų bazių pranašumai, paieškos jose galimybės.

Kaip kultūros funkcijos realizuojamos savivaldybių viešosiose bibliotekose? Apie tai savo straipsnyje rašo Petras Biveinis. Skaitytojai sužinos, kaip kultūros funkcijas aiškina Lietuvos mokslininkai (filosofai, kultūrologai ir kiti), bibliotekininkystės mokslo ir praktikos atstovai; ką apie kultūros funkcijų atlikimą liudija empirinė medžiaga.

Viešųjų bibliotekų darbuotojų mintys apie dokumentų komplektavimo problemas pateikiamos Genovaitės Ivaškevičienės straipsnyje. Autorė aptaria penkerių pastarųjų metų pokyčius ir ateityje keistinus dalykus.

Jolanta Kanapickaitė  apibūdina Tarptautinės mokyklų bibliotekų asociacijos veiklos kryptis, apžvelgia mokyklų bibliotekų tyrimus, publikuotus leidinyje „Pasaulio mokyklų bibliotekos“ (angl. School Libraries Worldwide).

Interviu su Leonija Kėvaliene atskleidžiamos aktualios mokyklų bibliotekų problemos. Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyriaus vadovė dalijasi mintimis apie bibliotekos fondo komplektavimą, bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimą, mokyklų bibliotekų veiklos ataskaitų pildymo netikslumus ir kt.

Astos Valaitytės straipsnis „Edukacinė veikla bibliotekoje = edukaciniai renginiai?“ sudomins šių renginių organizatorius. Publikacijoje nagrinėjama, ką reikėtų vadinti edukaciniu renginiu, kuo jis skiriasi nuo kultūros ir informacinių renginių, išvardyti skiriamieji jo bruožai.

Leidinio „Šiandien aktualu“ sudarytoja – Nacionalinės bibliotekos Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vadovė Rimalda Kvietkauskienė, specialusis redaktorius – to paties departamento vyriausiasis metodininkas-tyrėjas Vytautas Gudaitis. Šio straipsnių rinkinio interaktyviosiomis sąsajomis galima naudotis tik jį atsisiuntus.

Spalis
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Parodos

2018 m. spalio 4 d. – spalio 30 d.
Fotografijų paroda „Jie gina mūsų laisves“
2018 m. spalio 10 d. – lapkričio 9 d.
Fotografijų paroda „This is Vilnius“
2018 m. gegužės 9 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2018 m. spalio 16 d. – spalio 30 d.
Knygų paroda „Šimtas šimtmečio knygų“
2018 m. spalio 22 d. – lapkričio 19 d.
Paroda „Asmuo ir dokumentas: 1918–1940 m.“
2018 m. spalio 8 d. – spalio 29 d.
Paroda „Kino dailininkė Viktorija Bimbaitė (1928–2017)“
2018 m. spalio 4 d. – spalio 28 d.
Piešinių konkurso „Knygų namų šviesa“ paroda
2018 m. spalio 18 d. – lapkričio 5 d.
Prof. Vytautui Landsbergiui sukurtų ekslibrisų paroda