Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. liepos 9 d.

Liepos 9 d.: diskusija „Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas?“

Pasaulio lietuvių universitetas (VDU) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai kviečia pasvarstyti, kokias pasaulio lietuvių jaunimo grupes galėtume išskirti stebėdami, kaip kinta mūsų diasporinė sąmonė. Apskritojo stalo diskusijoje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje kartu ieškosime atsakymų į klausimus, kiek globalūs ir atviri esame ir kiek užtvarų išnyra tarp tų, kurie pasklidę po pasaulį, ir tų, kurie gyvena savo gimtinėje; kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas; kokia Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos misija, ir kt.

Galima kalbėti apie „glocal Lithuanians“ – gyvenančius lokaliai, per mažųjų gimtinių meilę ir įsišaknijimą veikiančius visame pasaulyje. Kita vertus, galime stebėti ir Londono lietuviškame „gete“ gyvenantį žmogų, kuris su savimi išsivežė Lietuvos narvą, prietarus ir tamsybes.

Tad kas apibrėžia pasaulio lietuvių jaunimą?

Ar pasaulio lietuvių jaunimas, emigrantai ir išeivija, arba diaspora, yra tapatūs? Ar svetur studijuojantys yra diaspora? Ar derėtų lietuvių „globalumą“ vertinti pagal skalę? Tuomet viename skalės gale atrastume lietuviškai nekalbančius, Pietų ar Šiaurės Amerikoje ir kitur gyvenančius, regis, mums visai svetimus lietuvius, apie kuriuos beveik nieko nežinome ir dėl jų nesirūpiname. Kitame gale atsidurtų iš Lietuvos niekada neišvažiavę, globaliai mąstantys, veikiantys ir bendruoju gėriu besirūpinantys „glocal Lithuanians“. O skalės viduryje – įvairiausi tipai: savęs ieškantys bastūnai, studijuojantis jaunimas…

Kai įvairių kraštų lietuvius skyrė geležinė uždanga arba dviejų mėnesių kelionė vandenynu, buvimas užsienio lietuviu buvo visiškai akivaizdus – pasaulio lietuvių bendruomenę sudarantys užsienio lietuviai buvo atskirti, izoliuoti nuo savo krašto ir visiškai kitaip matė savo likimą. Atsidūrę DP (angl. displaced persons) stovyklose, jie jautėsi esą išsigelbėjęs lietuvių tautos elitas ir suprato, kad jų misija – formuoti vaizdinius ir moralinius įsipareigojimus. Žvelgdami į dabartinę užsienio šalyse studijuojančių, įvairių organizacijų ir bendruomenių veiklose dalyvaujančių masę galime klausti, koks yra jų misijos supratimas? Ar išvis jie yra įsipareigoję kokiai nors misijai?

Diskusijoje dalyvauja:

  • Manvydas Džiaugys, Vytauto Didžiojo universitetas
  • Marija Antanavičiūtė, Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga
  • Dovas Lietuvninkas, JAV lietuvių bendruomenė
  • Irena Kowalewska, Užsienio lietuvių studentų klubas
  • Rimas Leonavičius, Urugvajaus lietuvių bendruomenė
  • Sandra Bernotaitė, žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorė

Mintimis taip pat dalysis:

  • Darius Udrys, politikos mokslų daktaras, Vilniaus universitetas
  • prof. Egidijus Aleksandravičius, istorikas, Vytauto Didžiojo universitetas

Diskusijos vedėjas Vladas Oleinikovas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

Trumpai apie renginį

Data liepos 9 d.
Laikas 19 val.
Vieta Valstybingumo erdvė, II a.
Trukmė 2 val.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Partneriai Pasaulio lietuvių universitetas (VDU), Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“