Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. liepos 5 d.

G. Milerytės-Japertienės knyga apie lietuvių ir lenkų santykius bus išleista ir kaimyninėje šalyje

Trečiadienio vakarą Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje buvo pristatyta Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vadovės dr. Giedrės Milerytės-Japertienės monografija „Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945–1990 m.“

Renginyje dalyvavo knygos autorė dr. Giedrė Milerytė-Japertienė, prof. Juozas Skirius, prof. Egidijus Aleksandravičius, doc. dr. Andžejus Pukšto.

Monografija skirta pusės amžiaus lietuvių ir lenkų santykiams emigracijoje aptarti – ir realiems Vakaruose buvusiems kontaktams, ir idėjoms, kurios ženklino abipusį bendradarbiavimą arba skatino neapykantą. Knygoje analizuojami privačiuose intelektualiniuose sambūriuose puoselėti vaizdiniai, pristatoma gausioje emigracinėje spaudoje vykusi polemika dėl Lietuvos ir Lenkijos ateities vizijų, taip pat bandoma pagrįsti, kokios idėjos ir kokie žmonės vedė į darnią šiandienos kaimynystę.

Doc. dr. Andžejus Pukšto pasidžiaugė, kad knyga simboliškai išleista būtent 2018 metais ir dar prieš švenčiant liepos 6-ąją, nes santykiai su Lenkija buvo, yra ir išlieka labai svarbūs mūsų valstybingumui.

G. Milerytė-Japertienė pasakojo, kad rašant knygą teko nemažai pakeliauti – naudotasi archyvais, įsikūrusiais Londone, Niujorke, Putname, Čikagoje, Lenkijos miestuose. Tikrai neplanuota, kad monografija dienos šviesą išvys būtent šimtmečio metais, nes šią temą autorė gvildena jau dešimt metų.

Prof. J. Skirius pabrėžė, kad autorė pasirinko nagrinėti sudėtingą laikotarpį – iškart po Antrojo pasaulinio karo buvo nelengva užmegzti dialogą, ypač užsienyje likusiems diplomatams, nes Lenkijos pusė teigė, kad šalis ne tik turi išsaugoti po karo gautas vokiškas žemes, bet ir ateityje siekti susigrąžinti Vilniaus kraštą. Reikėjo nemažai pastangų, kad išeiviai surastų bendrų sąlyčio taškų.

Prof. E. Aleksandravičius teigė, kad išeivijos mintį svarbu nagrinėti todėl, kad ji daro didelę įtaką dabartiniams šalių santykiams – apie Jerzy Giedroycą Paryžiuje susibūrę intelektualai suformavo dabartinį Lenkijos geopolitinį ir geokultūrinį pasaulėvaizdį ir padėjo pagrindą tarpukario nesutarimams peržengti.

Renginio pabaigoje A. Pukšto pasidžiaugė, kad knyga turėtų būti išleista ir Lenkijoje.

Monografiją, finansuojant Lietuvos mokslo tarybai, išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.