Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. liepos 9 d.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota dr. Dalia Cidzikaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė liepos 6-ąją, Valstybės dieną, už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanojo 57 šalies ir užsienio valstybių piliečius.

„Šią dieną labiausiai norisi pabrėžti tai, kas jau nuveikta, ir padėkoti visiems, kurie iš širdies dirba Lietuvai. Tiems, kurių pilietiškumas – ne poza ir ne tušti žodžiai, kuriems ši šalis – svarbiausia pasaulyje. Jūsų dėka Lietuva per mažiau nei tris dešimtis metų nuėjo tokį valstybingumo kelią ir šiandien drąsiai lygiuojasi su daugeliu Europos ir kitų pasaulio valstybių, su kuriomis mus sieja tvirti draugystės ryšiai“, – teikdama valstybės ordinus ir medalius sakė šalies vadovė.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentų paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė, lietuvių išeivijos publikuoto paveldo puoselėtoja ir skleidėja. Dalia bibliotekoje dirba nuo 2014 m. Jos veiklos laukas susijęs su diasporos kultūros tyrimais ir įvairiapuse jų sklaida. 

D. Cidzikaitė, baigusi studijas Lietuvos edukologijos universitete, 14 metų praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). 2006 m. Ilinojaus universitete Čikagoje apgynė disertaciją ir įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį, 2007–2013 metais dirbo dienraščio „Draugas“ vyriausiąja redaktore. Dr. D. Cidzikaitė – aktyvi visuomenininkė: „Santaros–Šviesos“ konferencijų dalyvė, pasižymėjo veikla „Lituanus“ taryboje, JAV lietuvių bendruomenės Archyvų komitete, nuo 2014 m. – JAV lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje.

2007 m. išleista D. Cidzikaitės monografija „Kitas lietuvių prozoje“, 2014 m. publikuotos jos parengtos knygos (kartu su sudarytojomis Dalia Anysiene ir Laima Petrauskaite-VanderStoep) „Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus“ ir psichologijos mokslų daktaro Justino Pikūno straipsnių rinkinys „Nuo vardo iki imuniteto“, periodinėje spaudoje publikuota daugiau nei šeši šimtai straipsnių kultūrinėmis, socialinėmis, visuomeninėmis temomis. Nemažai Dalia nuveikusi ir vertimų baruose: 2003 m. publikuotas jos kartu su Aušra Veličkaite verstas anglų kalba kuriančios Kanados lietuvių autorės Irenos Mačiulytės-Guilford romanas „Prisilietimas“, paskelbta psichologijos, socialinių mokslų tekstų vertimų.

Didžiuojamės, džiaugiamės ir kuo nuoširdžiausiai sveikiname kolegę dr. D. Cidzikaitę.