Teismas nusprendė, kad lygių galimybių kontrolieriaus skundas yra nepagrįstas

Nacionalinė biblioteka nediskriminuoja ir nepažeidžia asmenų teisių, konstatavo Vilniaus apygardos administracinis teismas, liepos 31 d. priėmęs sprendimą atmesti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos  prašymą kaip nepagrįstą.

Primename, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – LGKT) vasario 15 d. priėmė sprendimą „Dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu BĮ Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai teikiant paslaugas“. Sprendimo pagrindas – studentės pateiktas pareiškimas, esą ji diskriminuojama dėl amžiaus, nes iš Nacionalinės bibliotekos Vaikų skaityklos negalėjusi pasiimti knygos į namus, o vaikams tokia galimybė yra sudaryta.

Gavusi LGKT raštą Nacionalinė biblioteka iš karto pabrėžė, kad pateikti argumentai ydingi, tyrimas atliktas neprofesionaliai ir paviršutiniškai, neįvertinant visų teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekų veiklą, neįsigilinant į Lietuvos bibliotekų sistemos specifiką ir tarptautinę nacionalinių bibliotekų praktiką. Neteisingas, nepagrįstas ir visuomenę klaidinantis LGKT sprendimas, esą Nacionalinė biblioteka diskriminuoja skaitytojus dėl amžiaus, buvo apskųstas Lietuvos administracinių ginčų komisijai.

Lietuvos administracinių ginčų komisija balandžio 5 d. priėmė sprendimą tenkinti Nacionalinės bibliotekos skundą ir LGKT priimtą sprendimą laikyti nepagrįstu bei neteisėtu.

LGKT, nesutikusi su Nacionalinės bibliotekos pozicija ir priimtu Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimu,  kreipėsi su prašymu į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Šis LGKT prašymą atmetė.

Primename, kad Nacionalinė biblioteka – visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

Spalis
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Parodos

2018 m. spalio 4 d. – spalio 30 d.
Fotografijų paroda „Jie gina mūsų laisves“
2018 m. spalio 10 d. – lapkričio 9 d.
Fotografijų paroda „This is Vilnius“
2018 m. gegužės 9 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2018 m. spalio 16 d. – spalio 30 d.
Knygų paroda „Šimtas šimtmečio knygų“
2018 m. spalio 22 d. – lapkričio 19 d.
Paroda „Asmuo ir dokumentas: 1918–1940 m.“
2018 m. spalio 8 d. – spalio 29 d.
Paroda „Kino dailininkė Viktorija Bimbaitė (1928–2017)“
2018 m. spalio 4 d. – spalio 28 d.
Piešinių konkurso „Knygų namų šviesa“ paroda
2018 m. spalio 18 d. – lapkričio 5 d.
Prof. Vytautui Landsbergiui sukurtų ekslibrisų paroda