Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2018 m. rugpjūčio 21 d.

Modernizuoti, saugoti, skleisti

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdo projektus, kurie skirti kultūros paveldui ir šiuolaikiniam kultūros turiniui skaitmeninti. „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtros“ ir „Modernaus elektroninio turinio išsaugojimo ir sklaidos“ projektai padeda saugoti turinį ir leidžia paprasčiau jį pristatyti plačiajai visuomenei.

Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra

2018 m. birželio mėnesį Nacionalinėje bibliotekoje pradėtas vykdyti projektas, kurio tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Lietuvos skaitmeninėje darbotvarkėje pažymima, kad šiuo metu per mažai dėmesio skiriama suskaitmenintos kultūrinės medžiagos naudojimui. Vykdant projektą dėmesys bus skiriamas kultūros paveldo išsaugojimui, skaitmeninimui, įvairių interaktyvių šiuolaikiškų eksponavimo ir paveldo įdarbinimo sprendimų diegimui į Virtualią elektroninio paveldo informacinę sistemą (toliau – VEPIS) bei jo viešą prieigą – epaveldas.lt. Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, vyks iki 2021 m. birželio 30 d., bus vykdomas kartu su partneriais – 24 atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis. Įgyvendinus projektą epaveldas.lt turėtų tapti pagrindiniais Lietuvos kultūros paveldo elektroniniais vartais. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida

Nuo 2015 m. lapkričio mėnesio Nacionalinė biblioteka vykdo projektą, kurio tikslas – saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) elektronines paslaugas. Įgyvendinant projektą modernizuojama LIBIS, perkeliant LIBIS bibliotekų teikiamas el. paslaugas į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą, ir plėtojamas portalas ibiblioteka.lt, kuriant naujas ir modernizuojant esamas el. paslaugas. Projektas vyks iki 2021 m. gegužės 31 dienos. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta iki 2018 m. birželio 4 dienos. Įgyvendinus projektą bus sukurta centralizuota LIBIS, leisianti centralizuotai tvarkyti bibliotekų katalogus, naudotis vieno skaitytojo bilieto sistema ir skleisti kultūrinį turinį. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Logotipas