Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2019 m. rugsėjo 25 d.

Atvirosios prieigos mokslo leidybos konferencija

Rugsėjo 19 d. Vilniuje, Visorių informacinių technologijų parke, vyko konferencija „Atvirosios prieigos mokslo leidyba 2019: Vertės (Lietuvos) kryptis“, kurią organizavo Visorių informacinių technologijų parkas ir Mokslo leidybos ir edukacinės leidybos klasteris kartu su Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo periodikos asociacija, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu ir Baltijos pažangių technologijų institutu.

Konferencijos tikslas – supažindinti Lietuvos mokslo leidybos bendruomenę su pažangiausiais sprendimais pasaulinėje mokslo leidyboje ir skatinti bendradarbiavimą tarp mokslo leidyklų bei tarp mokslo ir verslo institucijų, kuriant ir diegiant pažangius mokslo leidybos sprendimus viešajame sektoriuje.

Pirmojoje konferencijos dalyje svarstyta atvirosios prieigos politikos mokslo leidyboje problema. Buvęs ilgametis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovas, dabartinis EBPO leidybos ir poveikio vertinimo vadovas Toby Greenas papasakojo apie atvirosios prieigos iššūkius po 2020 m. ir mokslo leidinių bei duomenų sklaidos internete galimybes. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka pristatė dabartinę Lietuvos situaciją, susijusią su atvirųjų duomenų naudojimu, ir numatomas iniciatyvas, kaip būtų galima ją pagerinti. Lietuvos mokslo tarybos politikos (mokslo) analitikas Irmantas Pečiūra pristatė atvirojo mokslo politiką Lietuvoje ir Europoje. Apie atvirąją prieigą ir mokslinių tyrimų duomenis pranešimą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė habil. dr. Rūta Petrauskaitė.

Antrojoje konferencijos dalyje kalbėta apie atvirosios prieigos politikos įgyvendinimą mokslo leidyboje Lietuvoje. Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentas dr. Vincas Grigas savo pranešime akcentavo mokslo periodikos publikavimo problemas mažų šalių universitetuose ir su tuo susijusius didžiulius straipsnių publikavimo mokesčius užsienio leidėjams. Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas Zenonas Dabkevičius pristatė Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalų leidybos projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“, kuriuo siekiama stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas, skatinti mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje ir už jos ribų, pasitelkiant mokslo periodikos leidybą. Apie atvirosios duomenų prieigos ir tinkamo informacijos kodavimo svarbą dirbtiniam intelektui ir duomenų paieškai papasakojo Baltijos pažangių technologijų instituto informacinių technologijų krypties vadovas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Tomas Krilavičius ir UAB „VteX“ ryšių su partneriais vadybininkas Rokas Maliukevičius. Pranešėjai akcentavo, kad svarbu ne tik gerai parengti straipsnį, bet ir tinkamu formatu jį pateikti, kad būtų lengvai atpažįstamas paieškos sistemoms. Paskutiniajame konferencijos antrosios dalies pranešime UAB „VteX“ direktorius ryšiams su partneriais dr. Miroslavas Šeibakas pristatė sėkmingą žurnalo MSTA publikavimo patirtį ir papasakojo, kaip naudojantis naujausiomis technologijomis pavyko šį žurnalą paskelbti užsienio duomenų bazėse.

Su visa konferencijos medžiaga galima susipažinti Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ kanale: 

Taip pat kviečiame pasiklausyti pokalbio su buvusiu ilgamečiu EBPO viešųjų ryšių ir komunikacijos vadovu Toby Greenu ir daugiau sužinoti apie iššūkius, su kuriais susiduria leidėjai ir bibliotekos, įgyvendindami atvirosios prieigos iniciatyvas.