Spalio 21–27 d.: Tarptautinė atvirosios prieigos savaitė

Tradicinė Tarptautinė atvirosios prieigos savaitė kasmet primena šios iniciatyvos svarbą mokslo ir švietimo raidai, kviečia mokslo ir akademinę bendruomenę, o kartu ir visuomenę atkreipti dėmesį į besikeičiančią žinių ir informacijos sklaidos aplinką. Šiemet ši savaitė vyks spalio 21–27 d.

Atvirosios prieigos iniciatyvos esmė – laisva prieiga prie recenzuojamų mokslinių žurnalų, knygų ir kitos mokslinės informacijos, kad kiekvienas asmuo be apribojimų galėtų susipažinti su naujausiais moksliniais tyrimais, ypač kai jie finansuojami viešosiomis lėšomis.

Atvirosios prieigos veiklas Lietuvoje koordinuoja Lietuvos mokslo taryba. Ji parengė Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gaires, sistemina duomenis apie Lietuvos atvirosios prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus jų plėtros aspektus, dalyvauja formuojant atvirosios prieigos politiką.

Kaip atvirojoje prieigoje publikuojama informacija gali naudotis mūsų skaitytojai?

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka lankytojams yra parengusi susistemintą tinklalapį, kuris talkina ieškant reikiamos informacijos atvirosios prieigos ištekliuose. Čia rasite populiariausių Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos mokslinių žurnalų, knygų ir disertacijų, talpyklų sąrašus, kitų nuorodų. Be to, pasitelkus bendrą paiešką mūsų interneto svetainės pirmame puslapyje ir pažymėjus, kad informacijos ieškoma duomenų bazėse, rezultatų sąraše bus pateikiami atsakymai ir iš atvirosios prieigos išteklių.

Išsamiau susipažinti su atvirąja prieiga galima išklausius Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos parengtą savarankiško mokymosi medžiagą „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“, rinkitės 8 temą Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų. Specialistams rekomenduojame susipažinti su leidėju požiūriu ir šios srities planais, kurie buvo išdėstyti tarptautinėje konferencijoje „Elektroninė informacija mokslui ir pažangai“.

Jei kyla neaiškumų dėl atvirosios prieigos ar kitais klausimais visada prašome kreiptis dėl individualios konsultacijos.