Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2019 m. gruodžio 10 d.

Įgyvendintas tarptautinis Baltijos jūros regiono šalių projektas

Baigėsi 2018–2019 m. vykdytas tarptautinis projektas „Skaitmeninis kultūrinio paveldo traktavimas kuriant Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo tinklą“. Jo organizatorius – Latvijos nacionalinė, partneriai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo, Rostoko universiteto, Estijos nacionalinė ir Švedijos nacionalinė bibliotekos.

Pagrindinis projekto tikslas – ieškoti naujų galimybių kuriant tvarų tarptautinį ir tarpinstitucinį Baltijos jūros regiono šalių  tinklą, užtikrinantį kultūros paveldo naudojimą, tyrimus, sklaidą.

Tarptautinėse projekto ekspertų komandose analizuotos aktyvesnio šalių įsitraukimo ir bendradarbiavimo galimybės panaudojant kultūros paveldo vertybes regiono identitetui kurti; tarpvalstybinio (cross-border) kultūros paveldo prieinamumui skaitmeninėje aplinkoje didinti; skaitmeninio (born-digital) ir skaitmeninto kultūros paveldo panaudos; kultūros paveldo artefaktų naudojimo atliekant tarptautinius mokslinius tyrimus srityse galimybės.

Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento (DPTD) direktorė Jolanta Budriūnienė vadovavo tyrėjams, analizavusiems kultūros paveldo vertybių panaudojimo regioniniam identitetui kurti problematiką. Ypatingas dėmesys kreiptas siekiant ištirti jaunimo poreikius ir būtinas sąlygas panaudoti kultūros paveldo artefaktus atliekant tarptautinius mokslinius tyrimus. Ekspertų grupės veiklos rezultatus J. Budriūnienė pristatė šių metų liepos 5 d. Granados universitete, Ispanijoje, vykusioje 17-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Knygos, leidyba, bibliotekos“ (Books, publishing and libraries) ir lapkričio 29 d. Vilniaus universiteto organizuotame tarptautiniame moksliniame seminare, skirtame senųjų lietuviškų tekstų rengimo mokslo tyrimams problematikai aptarti.

 Ekspertų grupėse taip pat dirbo Nacionalinės bibliotekos atstovės DPTD Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė dr. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, DPTD Lituanistikos skyriaus vyriausioji tyrėja dr. Dalia Cidzikaitė, Informacijos išteklių departamento direktorė Jolita Steponaitienė ir bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė.

Ekspertų grupių parengtos išvados publikuojamos ataskaitoje ›

Projektą finansavo Baltijos jūros valstybių taryba.