Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2019 m. gruodžio 17 d.

Papildyta portalo epaveldas.lt lietuvių literatūros klasikos kolekcija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Skaitmeninimo skyrius 2011–2014 metais įgyvendino projektą „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio tikslas – užtikrinti lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis, o 2015–2019 metais vykdė projekto tęstinumo veiklas. Šiandien kviečiame kartu pasidžiaugti pasiektu rezultatu – portale epaveldas.lt esančia lietuvių literatūros klasikos kūrinių kolekcija.

Skaitytojai portale epaveldas.lt šiuo metu gali skaityti suskaitmenintus 1705 lietuvių autorių literatūros kūrinius, kurie parengti net penkiais skirtingais leidybiniais formatais (EPUB, MobiPocket, PDF, HTML ir TXT). Skaitytojų patogumui pateikiami ir visateksčiai PDF dokumentai. 2019 metais lietuvių literatūros klasikos kolekcija buvo papildyta 40 naujų autorių, kurių jubiliejinės gimimo datos buvo minimos šiais metais, ir 100 lietuvių literatūros skaitmenintų knygų kopijų.

Nuo 2019 metų pavasario, vadovaujantis ES 2019/790 direktyva ,,Dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB“, visiems šiais metais portale pateiktiems kūriniams nustatytos ir priskirtos licencijos, kuriomis skaitytojai informuojami apie internete prieinamos kūrybos teisėto panaudojimo sąlygas. Taigi beveik visiems 2019 m. suskaitmenintiems ir elektroninę klasikos kolekciją papildžiusiems kūriniams priskirta PD licencija, reiškianti, kad kūriniai yra laisvai prieinami naudoti visuomenei ir jiems autorių teisių apsaugos terminas pasibaigęs. Vieno autoriaus kūriniams priskirta INC-EU-OW, tai reiškia, kad vartotojas gali susipažinti su kūriniu jį skaityti, peržiūrėti, bet negali jo kopijuoti, daryti pakeitimų ir kurti išvestinių kūrinių, naudoti komerciniais tikslais.