Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. sausio 8 d.

Sausio 8 d.: knygos „Tarp minties ir politinio veiksmo: Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946–1954)“ sutiktuvės

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus pristatomas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių išeivijos instituto išleistas šaltinių rinkinys „Tarp minties ir politinio veiksmo: Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946–1954)“, diskutuojama apie pokario lietuvių rezistencinius likimus, išeivijoje organizuotas akcijas, ryšius su pasipriešinimu Lietuvoje ir užsienio žvalgybomis, A. J. Greimo vaidmenį šiuose politinės-rezistencinės veiklos procesuose.

2017 m. metais įvairiose Lietuvos vietose vyko A. J. Greimo 100-ųjų metinių minėjimui skirti renginiai, buvo leidžiamos knygos, šimtmečio proga pasistengta, kad Lietuvoje būtų sukaupti profesoriaus kūrybos bei visuomeninės veiklos dokumentai. Atlikti dideli darbai, tačiau iki šiol nėra surinktas visas A. J. Greimo archyvinis palikimas. Gausi jo korespondencija yra išsibarsčiusi po visą pasaulį, o laiškų galima rasti įvairiuose asmeniniuose archyvuose. Vienas iš jų – Los Andžele Danutės ir Antano (Tony) Mažeikų šeimos saugomas Stasio Žakevičiaus-Žymanto archyvas, kuris iki šiol tyrinėtojams buvo mažai žinomas ir praktiškai neprieinamas. Vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remtą projektą „Algirdo Juliaus Greimo politinės-rezistencinės veiklos pėdsakai“ (ISA 17/13), 2017 m. stažuotės Los Andžele metu VDU profesoriui Egidijui Aleksandravičiui pavyko patekti į S. Žymanto archyvą ir parvežti į Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutą A. J. Greimo laiškų skaitmeninių kopijų.

Knygoje surinkti A. J. Greimo laiškai, rašyti 1946–1954 m. lietuvių rezistencinės veiklos dalyviams Stasiui Žakevičiui-Žymantui, Algirdui Vokietaičiui, Jonui Deksniui, Vytautui Stanevičiui-Staneikai ir kt., atskleidžia Lietuvos visuomenei mažai žinomą Greimo gyvenimo pusę – jo aktyvų įsitraukimą į lietuvių pogrindinę rezistencinę veiklą.

A. J. Greimas nuo 1945 m. nuolat būdavo svarbiausių išeivijos politinių-rezistencinių įvykių sūkuryje. Aplink jį būrėsi ir ryšius mezgė ne tik Prancūzijoje, bet ir kituose kraštuose atsidūrę lietuvių pogrindžio pasipriešinimo dalyviai, buvę Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariai, po karo atsidūrę Vakaruose.

Knygos leidėjai tikisi, kad šis A. J. Greimo laiškų rinkinys ir diskusija bus įdomi ne tik akademinei bendruomenei, A. J. Greimo ir lietuvių išeivijos politinės istorijos tyrinėtojams, bet ir platesnei visuomenei, padės geriau suprasti Lietuvoje bei išeivijoje vykusius procesus, supažindins su mažai žinomu A. J. Greimo gyvenimo laikotarpiu.

Knygos leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą (projekto Nr. P-LIP-19-52).

Knygos sutiktuvėse dalyvaus istorikai prof. Egidijus Aleksandravičius ir dr. Daiva Dapkutė, literatūrologas prof. Dainius Vaitiekūnas. Renginį ves Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovė dr. Ilona Strumickienė.

Trumpai apie renginį

Data sausio 8 d.
Laikas 17.30 val.
Vieta Valstybingumo erdvė, II a.
Trukmė 1,5 val.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Partneriai ir rėmėjai Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“