Nacionalinės bibliotekos leidiniai Vilniaus knygų mugėje

Šių metų Vilniaus knygų mugėje įsikūrusiame Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos stende 3.03 siūlome įsigyti net 25 pavadinimų leidinius. Tai naujausios knygos, bibliografiniai leidiniai, dalykinė literatūra, kitos aktualaus turinio ir kultūrinės vertės knygos. Keletą jų pristatome išsamiau.

Avromo Suckeverio knyga „Dešimt eilėraščių / Ten Poems“ (2019; sudarytoja Lara Lempertienė, specialusis redaktorius Mindaugas Kvietkauskas, knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė) – tai vieno žymiausių XX a. poetų, rašiusių jidiš kalba, poezijos rinkinys. 2017 m. Nacionalinės bibliotekos Rankraščių fonde buvo atrasta didelė judaikos dokumentų kolekcija, kurioje aptikti A. Suckeverio Vilniaus gete rašyti eilėraščių rankraščiai, tarp jų – ir rankraštinė knyga „Tsen lider“ („Dešimt eilėraščių“), sudaryta 1943-iaisiais iš A. Suckeverio 1942–1943 m. sukurtų tekstų. Knygos pristatymas vyks Rašytojų kampe.

„Władysławo Wielhorskio 1915–1917 m. dienoraštis“ (2019; sudarytojas ir mokslinis redaktorius Tomasz Blaszczak, redaktorė Asta Miltenytė) – leidinys, kurio rankraštis taip pat rastas Nacionalinės bibliotekos Rankraščių fonde saugomuose archyvuose. Tai unikalus Lietuvos istorijos šaltinis, Pirmojo pasaulinio karo lokaliosios istorijos, žyminčios Žemaitijos teritorines ribas, pavyzdys. Knygos pristatymas vyks Konferencijų salėje.

Naujo, papildyto leidimo sulaukė V. Landsbergio knyga „Iš signatarų balkono ir kitur: 1989–2019“ (2019). Ji neabejotinai sudomins šalies atkūrimo ir nepriklausomybės įtvirtinimo laikotarpį tyrinėjančius skaitytojus. Knyga ypač aktuali Lietuvai minint 30-ąsias šalies nepriklausomybės atkūrimo metines. Svarbu paminėti, kad šios knygos leidybą parėmė Nacionalinės bibliotekos partneris Ilzenbergo dvaras.

Šalies valstybingumo, jos pagrindinių simbolių kūrimo istoriją liudija 2018-aisiais – Valstybės šimtmečio metais – išleistas Mstislavo Dobužinskio heraldikos albumas „Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas“ (2018). Leidinio išskirtinumas: knyga parengta pagal Nacionalinėje bibliotekoje saugomus M. Dobužinskio archyvinius dokumentus, šis heraldikos albumas įtrauktas į Lietuvos leidėjų asociacijos parengtą knygų leidybos tendencijų katalogą, kuris ką tik pristatytas vienoje didžiausių – Tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje.

Ištikimiems Tomo Venclovos kūrybos sekėjams Nacionalinė biblioteka siūlo įsigyti bendradarbiaujant su autoriumi parengtą jo publicistikos straipsnių rinktinę „Prarasto orumo beieškant“ (2016). Joje tilpo didžioji dalis įvairių metų Lietuvos, lietuvių išeivijos bei užsienio spaudoje publikuotų T. Venclovos darbų.

Visas Vilniaus knygų mugės dienas maloniai laukiame jūsų Nacionalinės bibliotekos stende 3.03. Kviečiame susitikti, diskutuoti ir švęsti nacionalinę skaitytojų šventę kartu!

Naujienos iliustracija