Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. balandžio 9 d.

Kultūros paveldo platformos „E. paveldas“ ir „Europeana“: kas jas sieja?

Ieškote dokumento, nuotraukos, iliustracijos, piešinio? Kaip tai galėtumėt padaryti, neišeidami iš namų?

Surastus kultūros paveldo objektus sumanėte pakartotinai panaudoti – atsispausdinti ant marškinėlių, panaudoti kaip iliustraciją ir t. t. Ar jūsų rasti dokumentai ir (arba) kiti objektai yra saugomi autorių teisių, ar nepažeisite įstatymų juos atsisiųsdami ir panaudodami? Kaip tai atlikti korektiškai? Naršant elektroninėje erdvėje, kyla daugybė klausimų. Pabandysime į juos atsakyti.

KAS ir KAM?

Šalies atminties institucijos (bibliotekos, muziejai, archyvai ir kitos įstaigos bei organizacijos, dalyvaujančios formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose) kaupia ir saugo vertingą kultūros paveldą, kuris yra svarbus Lietuvos tapatumui ir kultūros savitumui. Skaitmeninimo ir viešinimo darbai leidžia atverti visuomenei saugomas kultūros vertybes ir sudaro galimybes jomis naudotis nuotoliniu būdu. Pirmiausia yra skaitmeninami unikaliausi, vertingiausi objektai ir tie, kuriais visuomenė dažniausiai domisi. Itin aktualu suskaitmeninti ir tuos objektus, kurie dėl įvairių priežasčių greitai nyksta.

KURIOS...

...Lietuvos atminties institucijos dalyvauja, skaitmeninant kultūros paveldą galima sužinoti čia.

KUR?

Skaitmenintas paveldas, turintis kultūrinę ir mokslinę reikmę, pateikiamas portale epaveldas.lt.

KĄ GALIU RASTI?

Lietuvos kultūros paveldo platformoje epaveldas.lt (per 5 milijonus puslapių) yra itin vertingų senųjų knygų, laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų, garso įrašų ir lietuvių literatūros klasikos kūrinių. Daugiau informacijos galima sužinoti čia. Galima išskirti kelias pagrindines skaitmeninimo kryptis: dokumentinio paveldo skaitmeninimas (skaitmeninamos XVI–XX a. knygos lietuvių kalba ir lituaniniai leidiniai, rankraštinis paveldas), muziejinės vertybės (liaudies meno, taikomosios dailės eksponatai, Lietuvos teatro ir kino istoriją atspindintys dokumentai), muzikos kūriniai (garso įrašų kolekcija), lietuvių literatūros klasikos kūriniai.

O PASAULYJE?

Nuo 2012 m. portalo epaveldas.lt turinys yra atspindimas ir Europos Komisijos iniciatyva kuriamame Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmenintų dokumentų portale „Europeana. Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas epaveldas.lt yra patvirtintas pirmuoju oficialiu „Europeanos“ platformos agregatoriumi Lietuvoje, o Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kaip epaveldo.lt sistemos valdytoja ir tvarkytoja, įtraukta į agregatorių forumą. Šiuo metu iš Lietuvos jau perduota beveik 100 tūkst. objektų duomenų.

Europeana“ – „Europeanos“ fondo (angl. – Europeana Foundation) valdoma Europos Sąjungos šalių narių kultūros paveldo objektų skaitmeninė platforma, vienijanti daugiau nei 4000 institucijų iš skirtingų Europos Sąjungos šalių. Ji skirta atminties institucijų bendradarbiavimui skatinti ir suteikti naudotojams galimybę pasiekti kultūros paveldo objektus vienoje integruotoje sistemoje. Tai palengvina žmonių galimybę naudotis kultūros paveldu švietimo, mokslo ir tyrimų, kūrybos bei laisvalaikio tikslais.

KĄ GALIU RASTI?

Ką galima rasti portale „Europeana“? Šiuo metu šioje kultūros paveldo platformoje yra daugiau nei 58 mln. Europos kultūros ir mokslo įstaigų dokumentų. Čia saugoma daugybė knygų, garsių dailininkų paveikslų, nuotraukų, žymių kompozitorių, dainininkų ir atlikėjų muzikinių kūrinių, tekstinės ir įvairios vaizdo medžiagos, kitų svarbių Europos meno ir kultūros paminklų.

AR GALIU...

...naudoti informaciją, rastą epaveldas.lt, savo tikslais? Čia galite sužinoti, kaip galima naudotis kūriniais ar jų dalimis nepažeidžiant teisės aktų.

KAS TAI – CC, PD, InC?

Tai ženklinimo licencijų santrumpos. Ženklinimas – tai elektroninės informacijos apie teisių valdymą pateikimas, kuris padeda indentifikuoti objektui galiojantį teisinį režimą. „Europeana“ ir „Creative Commons“ yra organizacijos, siekiančios, kad internete prieinami objektai būtų naudojami kuo laisviau, paprasčiau ir kuo aiškesnėmis teisinėmis sąlygomis. Sukurtos licencijos objektams, kuriems tebegalioja autorių teisės, tačiau leidžiama specialiai paženklintus objektus teisėtai panaudoti. Visa tai daroma, siekiant sudaryti daugiau galimybių naudotis kultūros objektais internete.

KUR...

... galėčiau rasti informaciją apie skaitmeninių objektų ženklinimą? Plačiau apie skaitmeninių objektų ženklinimą galima paskaityti čia. Galite ir pasižiūrėti – Nacionalinė biblioteka yra sukūrusi animacinių filmukų apie skaitmeninių objektų ženklinimą.

Pažinkime Europos kultūros paveldą ir svarų Lietuvos indėlį.

Logotipai