Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2020 m. balandžio 10 d.

Knygos, padedančios siekti minčių ir jausmų darnos

Krikščioniškasis pasaulis rengiasi švęsti svarbiausią metų šventę – šv. Velykas. Šįmet jos bus kitokios nei įprastai. Esamasis laikas, paženklintas fizinės atskirties, nerimo ar baimės, patvirtina, kaip kiekvienam iš mūsų reikalinga vidinė atrama, padedanti atlaikyti išbandymus. Sielos ramybės sąlyga – buvimas čia ir dabar, galbūt su knyga rankose. O jei visos turimos jau perskaitytos? Skaitykime elektronines.

Įtaigus ir įtikinamas kunigo Algirdo Toliato žodis pamokslų cikle „Gerumo liūnas“ kviečia nebijoti keistis visus – tikinčius, netikinčius ir ieškančius. Nagrinėdamas psichologines, dvasines, moralines, vertybines problemas, kunigas ne tik veda pažinimo keliu, bet ir padeda gilintis į savo sielą ir sąžinę.

Kunigo Juliaus Sasnausko knyga „Malonės akrobatika“, kurią sudaro daugiausia 2003–2005 m. parašyti tekstai, liudija mūsų kasdienybės įvykių, datų, minčių, dažnai skaudžių tikrovės atspindžių gyvenimą dvasininko akimis. Kita J. Sasnausko knyga – gyvenimo ir tikėjimo esė rinkinys „Pagaunama ir nepagaunama“ kviečia būti seserimis ir broliais, nes „nebus kitos galimybės ištverti blogųjų naujienų srautą, lengvinti visuomenės pečius prislėgusią negandų naštą“, pagauti tai, ką sunku įvardyti, apsakyti, bet yra gražu ir tikra.

Pašnekesiuose „Esame vieni dėl kitų“ su kunigu Antanu Saulaičiu esame kviečiami kalbėtis apie tai, kas visiems svarbu, – laisvę ir atsakomybę, gyvenimo džiaugsmą ir prasmę, tikėjimą ir meilę, apie mažų gerų darbų svarbą šiame pasaulyje. Pokalbių rinkinio „Slenkstis“ puslapiuose A. Saulaitis padės rasti atsakymus į klausimus, kuriuos keliame sau ir kitiems: kas aš esu, kaip galiu gyventi nesibaimindamas rytojaus, o tą, ko ieškai, atrasti savo aplinkoje.

Popiežius Pranciškus knygoje „Dievo vardas – Gailestingumas“ per pokalbį su Vatikano apžvalgininku Andrea Tornielli, dalindamasis jaunystės prisiminimais ir jautriomis akimirkomis iš savo, kaip ganytojo, patirties, nuoširdžiai ir asmeniškai kreipiasi į visus, kreipdamas žmonių žvilgsnį į Dievo gailestingumą. O drąsiame ir atvirame pokalbyje su Thomu Leoncini „Dievas yra jaunas“ naująją tūkstantmečio kartą, pasaulio jaunuolius, priklausančius ir nepriklausančius Bažnyčiai, kviečia kartu kurti geresnį pasaulį.

Milijonai žmonių visame pasaulyje pažįsta besišypsantį Niką Vujičičių – bestselerių autorių, po pasaulį keliaujantį įkvepiantį oratorių, lektorių. Nikui, gimusiam be rankų ir kojų, teko patirti ir viltį, ir didžiausią sielvartą. Tačiau jis įveikė aplinkybes ir fizinius sunkumus. Jo gyvenimas – dovana žmonijai, o įkvepiantys, tikėjimą ir viltį stiprinantys pasakojimai skatina žmones ieškoti laimės, išnaudojant visas jų kelyje pasitaikančias galimybes. „Be ribų“ – autoriaus padrąsinimai ir teigiamas požiūris parodys, kaip peržengti ribas, įgyti tikėjimo savimi ir savo svajonėmis, pajusti santykių harmoniją, įveikti savo negalią. „Nesustabdomas“ – dalindamasis jaudinančiomis savo paties ir kitų išgyventomis istorijomis, Nikas moko įveikti asmenines krizes, patyčias, nepakantumą, blogas mintis, emocijas, įpročius, kūno bei dvasios kančias ir tapti nesustabdomam. Knygoje „Gyvenimas be ribų“ autorius, atradęs tikėjimo paslaptį, sako: „Jei galite gyventi, būkite už tai dėkingi... ženkite vieną žingsnį, paskui kitą, duokite impulsą ir kurkite gyvenimą, kokio norėtumėte.“

Kasdienio gyvenimo apribojimai negali suvaržyti sielos polėkio ir jautraus gyvenimo vertinimo. Prisijunkite prie virtualių skaitytojų būrio. Jei turite LIBIS skaitytojo pažymėjimą, skolinkitės ir skaitykite el. knygas 14 kalendorinių dienų portale www.ibiblioteka.lt. Jūs turite galimybę naudojimosi knyga laikotarpį prasitęsti du kartus po 14 dienų (jeigu knyga nėra rezervuota kito skaitytojo). Vienu metu galite skaityti 2 elektronines knygas. Norėdami susipažinti su pasirinktos knygos ištrauka, galite pasinaudoti funkcija „Pavartyti“. Jei neturite skaitytojo pažymėjimo, reikėtų užsiregistruoti portale, savo tapatybę patvirtinant per „Elektroninius valdžios vartus“.

Atraskite savąją knygą.