Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2020 m. balandžio 30 d.

„Biblioterapija iš namų“: įkvepianti ir išlaisvinanti poezija

„Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau, negu gali jinai pasakyti“, – kažkada yra pasakęs poetas Marcelijus Martinaitis. Penktojoje, paskutinėje, ciklo „Biblioterapija iš namų“ laidoje Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Skaitytojų klubo vadovės Rasa Derenčienė ir Daiva Janavičienė bei viešnia iš Klaipėdos universiteto, poezijos terapeutė ir rašytoja dr. Jūratė Sučylaitė pasakoja, kad poezija gali prabilti į kiekvieną iš mūsų, svarbu pasirinkti posmus, atliepiančius nuotaiką, būseną ir teikiančius viltį.  

Poezijos terapija – vienas iš biblioterapijos metodų, psichologinės pagalbos būdas, padedantis žmogui rasti reikiamus tą akimirką žodžius, taip pasijusti savimi, sutvirtėti psichologiškai ir dvasiškai. Tam galima pasitelkti eilėraščius. Per vaizdinius, metaforas, palyginimus jie padeda prisiliesti prie žmogui svarbių dalykų ir juos išsakyti arba išrašyti.

Poezijos terapeutė J. Sučylaitė siūlo poeziją skaityti balsu, sau pačiam arba grupėje, dalintis išgyvenimais. Eilėraščiuose žodžių nedaug, o atveriami gilūs žmogaus gyvenimo klodai, parodomas reiškinių prieštaringumas, perteikiama laiko tėkmė. Specialistės teigimu, skaitydami poeziją, ypač grupėse, žmonės išlaisvėja, stabteli, atranda vieni kitų dvasinį grožį, susigrąžina viltį.

Terapiškai veikia ne tik eilėraščių skaitymas, interpretavimas, bet ir kūrimas – laisvai rašant arba naudojantis tam tikromis schemomis. Tai darant, neišvengiamai iš naujo atrandamas jausmų pasaulis, įsivardijamos būsenos, kartais aptinkamos mažiau pažintos savo asmenybės ypatybės.

J. Sučylaitė laidoje demonstruoja ir vieną iš poezijos terapijos taikymo užduočių – kartu su laidos vedėjomis atlieka ją tiesiog laidoje. Išgirsite terapeutės komentarus ir apibendrinimus.

Laidos viešnia – dr. Jūratė Sučylaitė, poetė, poezijos terapeutė, gydytoja psichiatrė, Klaipėdos universiteto docentė, Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė, monografijos „Poetikos terapija psichiatrinėje reabilitacijoje“, septynių poezijos knygų, daugelio straipsnių ir metodinių priemonių autorė.

Malonios peržiūros.