Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. gegužės 5 d.

Pokalbis: Ingos Arlauskaitės Zakšauskienės knyga „Vilties desantas. JAV radijo transliacijos į sovietų Lietuvą“

Antrojo pasaulinio karo pabaiga ne visoms šalims ir tautoms atnešė laisvę ir galimybę savarankiškai plėtoti savo valstybių ir visuomenių gyvenimą. Vidurio ir Rytų Europa daugeliui metų pateko į sovietų gniaužtus, buvo izoliuota nuo laisvojo pasaulio. Tuoj po karo ėmė prastėti Sovietų Sąjungos ir buvusių sąjungininkių santykiai. Laisvojo pasaulio šalims gana greit tapo aišku, kad sovietų skleidžiama komunizmo propaganda yra rimtas iššūkis jų nacionaliniam saugumui ir reikia imtis priemonių šiai grėsmei neutralizuoti. Čia ypač svarbi JAV, kaip vienos iš supervalstybių, pozicija. Įvertinus to meto technologines galimybes, suvokta, kad pro „geležinę uždangą“ prasiskverbiančios radijo transliacijos gali būti viena iš efektyviausių priemonių ideologinei kovai su SSRS. JAV valdžia skyrė daug žmogiškųjų ir materialiųjų resursų radijo transliacijoms į sovietų kontroliuojamas teritorijas organizuoti. JAV radijo stočių bangos pasiekdavo ir sovietų okupuotą Lietuvą bei prisidėjo prie vakarietiškų, demokratinių vertybių sklaidos, tautinio sąmoningumo ugdymo, kritiškos pozicijos Sovietų Sąjungos atžvilgiu formavimo.

Šio reiškinio analizei skirta neseniai pasirodžiusi istorikės Ingos Arlauskaitės Zakšauskienės knyga „Vilties desantas. JAV radijo transliacijos į sovietų Lietuvą“, kurią išleido Vilniaus universiteto leidykla.

Su knygos autore kalbėjomės apie okupuotą Lietuvą pasiekdavusias „Amerikos balso“, „Laisvosios Europos radijo“, „Laisvės radijo“ transliacijas; apie tai, kuo šių radijo stočių programos skyrėsi viena nuo kitos, kuo buvo panašios; kokį poveikį darė sovietų okupuotos Lietuvos visuomenei ir daugeliu kitų klausimų.

Pokalbyje dalyvavo dr. Inga Arlauskaitė Zakšauskienė (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoja) ir dr. Ilona Strumickienė (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro darbuotoja).

Linkime malonaus žiūrėjimo ir kviečiame skaityti šią knygą.