Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. gegužės 18 d.

Nacionalinei bibliotekai perduota signatarės Laimos Andrikienės knygų kolekcija

Gegužės 18 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondai pasipildė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarės, politikės, visuomenininkės dr. Laimos Liucijos Andrikienės knygų kolekcija. L. Andrikienė ir Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pasirašė asmeninės bibliotekos perdavimo bibliotekai dovanojimo sutartį.

L. Andrikienės dovanotą knygų kolekciją sudaro daugiau nei 1600 leidinių, tačiau tai tik dalis signatarės asmeninės bibliotekos, kuria L. Andrikienė nori pasidalyti su Nacionalinės bibliotekos skaitytojais. Rinkinį sudaro įvairių žanrų, sričių, tematikų knygos: lietuvių ir užsienio klasikų grožinės literatūros kūriniai, filosofinė, istorinė literatūra, Lietuvos kraštotyros leidiniai, fotografijų albumai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Seimo stenogramos, dokumentų rinkiniai, Seimo kronika, įvairių asmenų biografijos, knygų serija apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, enciklopedijos, žinynai, vadovėliai bei mokslinės, pažintinės knygos anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir kitomis kalbomis. Nemažą kolekcijos dalį sudaro knygos apie Lietuvos laisvės kovas, tremtį, rezistenciją, sovietinės okupacijos padarinius ir Lietuvos nepriklausomybės aušrą, taip pat daug knygų politikos, ekonomikos, saugumo ir gynybos, Europos integracijos, Europos Sąjungos politikos, žmogaus teisių temomis.

L. Andrikienė atskleidžia, kad savo knygų kolekciją Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai patikėjo neatsitiktinai. „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra mano biblioteka. Nėra kitos bibliotekos Vilniuje, kurioje studijų metais, o ir vėliau, dirbdama mokslinį darbą, būčiau praleidusi tiek daug laiko. Vilniaus universiteto studente tapau būdama septyniolikmetė, labai greitai suradau ir tuomet respublikine vadintą, o dabar M. Mažvydo vardą ir nacionalinės bibliotekos titulą nešiojančią biblioteką, tapau jos lankytoja ir skaitytoja. <...> Man visada patiko šios bibliotekos atmosfera, čia galėdavau produktyviai dirbti: rašyti mokslinius darbus, rengtis konferencijoms“, – mintimis dalijasi L. Andrikienė.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Laima Liucija Andrikienė 1986 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidatės disertaciją (1994 m. suteiktas socialinių mokslų daktarės laipsnis). 1990–1992 m. buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatė, Užsienio reikalų komisijos narė, Finansų ir biudžeto komisijos narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė. 1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Užsienio reikalų komiteto narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė, Parlamentinės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos grupės pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos narė Tarpparlamentinėje sąjungoje (IPU).

1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Užsienio reikalų komiteto narė, komiteto vicepirmininkė (2000), 1998–2000 m. – Lietuvos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė, Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė, 1996–1998 m. – Lietuvos Respublikos pramonės ir prekybos ministrė, Europos reikalų ministrė.

Nuo 2002 m. – Lietuvos teisės universiteto (dabar – Mykolo Romerio universitetas) Politologijos katedros docentė; 2002–2003 m. – Europos Sąjungos politikos ir valdymo instituto direktorė, 2003–2004 m. – LTU Valstybinio valdymo fakulteto dekanė. 2004–2009 m. – kadencijos Europos Parlamento (EP) narė; EP Europos liaudies partijos – Europos demokratų (ELP-ED) politinės grupės – narė; ELP-ED politinės grupės biuro narė (nuo 2007 m.); EP Biudžeto komiteto narė; EP Užsienio reikalų komiteto pavaduojanti narė; EP Žmogaus teisių pakomitečio narė;

2009–2014 m. – kadencijos Europos Parlamento narė; Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) politinės grupės narė; EP Tarptautinės prekybos ir Užsienio reikalų komitetų bei Žmogaus teisių pakomitečio narė, šio pakomitečio vicepirmininkė (2009–2012). ES ir Meksikos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijos narė, EP delegacijos ryšiams su Baltarusija narė. EUROLAT parlamentinės asamblėjos ir EURONEST parlamentinės asamblėjos narė, EURONEST PA Socialinių reikalų, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komiteto bendrapirmininkė. EP Tarptautinės prekybos komiteto nuolatinė pranešėja Pietų Kaukazui (Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija), Pietų Kaukazo stebėsenos grupės pirmininkė. Šv. Jokūbo kelio draugų ir Tibeto rėmimo parlamentarų grupių narė. 2016–2019 m. – kadencijos Europos Parlamento narė.

L. Andrikienė parašė daugiau kaip 50 publikacijų lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų kalbomis ekonomikos, politikos, privatizavimo, ekonominės reformos, saugumo, žmogaus teisių, žemės ūkio ekonomikos, lobistinės veiklos klausimais autorė. Mokslinės monografijos „Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos“ mokslinė redaktorė, sudarytoja ir bendraautorė (Vilnius, 2002 m.). Knygos „Vertybės ir politika (Tarptautinės konferencijos medžiaga)“ sudarytoja ir redaktorė (Vilnius, 2008 m.).