Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. birželio 8 d.

Įvyko Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos posėdis

Birželio 8 dieną įvyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo tarybos posėdis. Nuotoliniame posėdyje tarybos nariams buvo pristatyta bibliotekos veikla karantino laikotarpiu ir artimiausiu metu planuojami svarbiausi darbai: bibliotekos veiklos strategijos atnaujinimas, bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo modelio įgyvendinimo perspektyva, kiti aktualūs klausimai.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo taryba yra patariamoji institucija, kurios tikslas – patarti Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui strateginiais valdymo, mokslo tiriamosios veiklos ir plėtros klausimais. Mokslo taryba padeda spręsti ir kitus veiklos klausimus, prisideda prie pagrindinių Nacionalinės bibliotekos uždavinių įgyvendinimo. Į Mokslo tarybą 2018–2021 metų laikotarpiui deleguoti atstovai iš Kultūros ministerijos, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos.