Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. birželio 9 d.

Nauja nacionalinės einamosios bibliografijos rodyklė „Bibliografijos žinios. Disertacijos“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradeda leisti naują kasmetę elektroninę einamosios bibliografijos rodyklę „Bibliografijos žinios. Disertacijos“.

„Tai unikalus tęstinis informacinis leidinys, kuriame sutelkta suklasifikuota bibliografinė informacija apie disertacijas (ir jų santraukas), nurodantis tradicinius ir skaitmeninius prieigos prie jų taškus. Viename leidinyje tinkamai susisteminta informacija leis pamatyti visą bendrą Lietuvos jaunųjų mokslininkų mokslo darbų vaizdą, sudarys naujas komunikavimo ir prieigos sąlygas informuojant visuomenę ir suinteresuotas institucijas apie aukštojo mokslo rezultatus ir sudarys palankias galimybes ją išsaugoti ateities kartoms“, – leidinio įvade pabrėžia dr. M. Gedvilas.

Pirmą kartą parengtoje bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje 2019 m. išleistų ir pagal doktorantūros nuostatus Nacionalinėje bibliotekoje gautų 518 disertacijų ir jų santraukų bibliografiniai įrašai. Leidinyje bibliografiniai įrašai grupuojami pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius mokslo ir meno krypčių klasifikatorius, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“.

Akademinei bendruomenei, būsimiems doktorantams ir kitiems rodyklės naudotojams pravers pateikiamos nuorodos. Nuoroda į NBDB leis pasiekti išsamų dokumento bibliografinį įrašą Nacionaliniame bibliografinių duomenų banke. Nuoroda į eLABa leis viešai susipažinti su santraukomis ir mokslo darbais dabar ar pasibaigus viešosios prieigos prie dokumentų draudimo laikotarpiui, jeigu doktorantai yra pateikę disertacijas ir (arba) jų santraukas Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje (eLABa ETD). Einamosios bibliografijos leidinyje pateikiama ir interaktyvi pagalbinė asmenvardžių rodyklė.

Šiuolaikiniame pasaulyje, pasižyminčiame didžiuliais duomenų kiekiais, ypač aktuali susisteminta medžiaga apie tai, kas jau padaryta, o kas dar niekieno nenagrinėta. Naujasis einamosios bibliografijos leidinys padės atskleidžiant esamus mokslo rezultatus ir pasirenkant naujus tyrimo objektus.

Naują kasmetę elektroninę einamosios bibliografijos rodyklę „Bibliografijos žinios. Disertacijos“ galite rasti čia ›