Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje pristatomos meno knygų leidybos tendencijos

Kviečiame susipažinti su pasaulinėmis meno knygų leidybos tendencijomis. Kaip populiariausias temas galima įvardyti meno (pasaulinio ir atskirų šalių) istoriją, fotografiją, architektūrą, dizainą, feminizmo ir pokolonijinės teorijos diskursus.

Knygos leidžiamos atsižvelgiant į skaitytojų tautybę, kalbą, etninę priklausomybę, lytį. Taip geriau patenkinami jų poreikiai, suteikiama tikslesnių žinių apie išskirtinius meno kūrinius. Akivaizdus ir tarpdiscipliniškumas, siekis meną susieti su politiniu, istoriniu ir sociokultūriniu kontekstu.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje kviečiame susipažinti su šiais leidiniais:

  • Rhapsody of Northern Art

Leidinyje apžvelgiama Šiaurės Europos meno raida nuo bronzos amžiaus. Nagrinėjami lokalūs meno istorijos aspektai. Pristatomas metalo apdirbimas bronzos amžiuje, skitų, senovės germanų ir kitų tautų kulto objektai, ilgainiui tapę puikiai atpažįstamais meno ženklais. Autorius taip pat atskleidžia senovės kultūrų prekybinius ir kultūrinius ryšius, nagrinėja senovės meno įtaką XX a. menininkams.

  • The Migration of Artists and Architects in Central and Nothern Europe 1560–1900

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje nagrinėjami lokalūs meno kontekstai: gilinamasi į tarptautinius menininkų ryšius, meno kūrėjų judėjimus, meno idėjų sklaidą nuo Renesanso iki art nouveau. Daugiausia dėmesio skiriama Nyderlandų ir Vokietijos menininkų veiklai Šiaurės Europoje, taip pat Baltijos šalyse.

  • Plastic capitalism: Contemporary Art and the Drive to Waste

Knygoje aptariami politiniai ir socialiniai naratyvai, kritikuojamas vartotojiškumas. Nagrinėjamas meno ir vartotojiškumo santykis, didžiausias dėmesys skiriamas ekologinėms problemoms. Aprašoma viena iš šiuolaikinio meno tendencijų kurti iš atliekų ar naudotų produktų. Be to, parodoma, kad menininkai gali svariai prisidėti prie ekologinio judėjimo ir įkvėpti visuomenę pasielgti taip pat. Knyga aktuali ne tik šiuolaikinio meno mėgėjams, bet ir visiems besidomintiesiems ekologiniais judėjimais.

  • Everything is connected: art and conspiracy

Konspiracijos teorijos visada randa sekėjų. Neatsitiktinai šioje knygoje jos pasirinktos kaip vienijanti tema. Autoriai parodo, kaip įvairios konspiracijos teorijos darė įtaką menininkams. Jos įkvėpė daugybę kūrinių – nuo karikatūrų iki koliažų. Pažiūrėkite patys – knygoje gausu iliustracijų. Taip pat siejamos meno idėjos bei kultūriniai ir sociopolitiniai kontekstai. Ryškūs tarpdiscipliniškumo ir postmodernizmo motyvai.

  • Machine Art in the Twentieth century

Nuo DaDa (dadaizmo) iki XXI a. pradžios menininkai kūriniuose naudojo technikos objektus. Šioje netipinėje meno istorijoje apžvelgiama XX a. meno raida, daug dėmesio skiriama daiktų ir technikos panaudojimui mene. Tačiau vien technikos objektų mene pristatymu neapsiribojama. Autoriai nagrinėja ir psichologinius, emocinius, socialinius aspektus, kaip antai kūnas kaip mašina, vaizdas kaip mašina, ekologija kaip mašina... Šie ir kiti knygoje aptariami aspektai leidžia pamatyti ir suvokti techniką ne tik įprastai, bet ir surasti naujų (ir netikėtų) žiūros taškų.

  • Producing fortunes a book on post cyber feminisms;

Knygoje nagrinėjami feminizmo diskursai, internetinė erdvė pristatoma kaip viena iš alternatyvių meno kūrybos ir pristatymo vietų. Leidinyje ryškus politinis naratyvas (pristatoma feminizmo teorija; gilinamasi į filosofinius jos aspektus). Gausu iliustracijų iš moterų menininkių parodų, skelbiamos trumpos jų biografijos.

  • The Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture and Film;

Knygoje siejamos vietos ir žvilgsnio, judėjimo ir emocijos sąvokos. Tarpdisciplininis veikalas, kuriame nagrinėjami kultūriniai ir psichologiniai aspektai, pateikiamas socialinės istorijos kontekstas. Autorė ieško vietų, pastatų ir žmogaus psichologijos ryšio; nagrinėjama, kaip architektūra ir urbanistinis peizažas veikia žmogaus suvokimą. Taip pat ieškoma atsakymo į klausimą, kaip kai kurios vietos tapo pasaulinio masto traukos objektais, pristatoma jų socialinė istorija ir įtaka ištisų žmonių kartų mąstymui ir emocijoms.

  • The kindness of One;

Fotografijos parodos katalogas, skirtas visiems besidomintiesiems šia meno šaka. XX a. viduryje žydų tautą ištikusi tragedija įkvėpė fotografę Margaretą Lansik sukurti meninių nuotraukų ciklą, skirtą Antrojo pasaulinio karo metais žydus gelbėjusių diplomatų veiklai įamžinti. Menininkė, bendradarbiaudama su poetu Rene van Hulstu, kurio kūriniai papildo nuotraukas, siekia parodyti, kaip vieno žmogaus gerumas gali paveikti tūkstančių žmonių gyvenimus.

Malonių įspūdžių skaitant vertingus leidinius.

Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Kinas

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr