Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. rugpjūčio 7 d.

Nacionalinės bibliotekos partneris YIVO mini 95 metų jubiliejų

Prieš 95 metus, 1925 m. rugpjūčio 7 d., Berlyne prasidėjo Europos žydų intelektualų konferencija, kurioje paskelbta apie Žydų mokslo instituto steigimą. Po kelių mėnesių institutas, gavęs sutrumpintą pavadinimą YIVO, pradėjo veikti Vilniuje ir greitai tapo pasaulio žydų diasporos traukos centru. Institutas vykdė inovatyvius visų humanitarinių mokslo sričių tyrimus, sukaupė milžinišką dokumentų archyvą ir mokslinę biblioteką, jo aspirantūroje studijavo Europos ir Amerikos jaunimas. YIVO daug prisidėjo prie Vilniaus kaip žydų intelektualumo centro reputacijos sustiprinimo. Kitose šalyse (JAV, Lenkijoje, Argentinoje ir kt.) buvo įsteigti YIVO filialai ir skyriai. Per Antrąjį pasaulinį karą Vilniaus YIVO veikla buvo žiauriai nutraukta, daug jo bendradarbių žuvo. Niujorko filialas perėmė visas Vilniaus YIVO funkcijas ir veikia iki šiol.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Niujorko YIVO yra ilgamečiai partneriai, kartu įgyvendinę ir toliau įgyvendinantys ne vieną tarptautinio masto projektą. Tai Edwardo Blanko YIVO Vilniaus kolekcijų projektas ir jo antra dalis – Naujieji radiniai, edukacinė konferencija Lietuvos mokytojams, Avromo Suckeverio geto poezijos rankraščio paskelbimas ir kiti. Džiaugiamės YIVO 95-mečiu ir linkime ilgiausių vaisingo darbo metų!

Daugiau informacijos apie YIVO veiklą ›